Vyhlásenie o prístupnosti

Žilinský samosprávny kraj má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla a svojej mobilnej aplikácie v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.   

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.zask.sk /mobilné aplikácie. na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje, podľa potreby.  

Štruktúra informácií Štruktúra informácií na webovom sídle bola vytvorená podľa špecifikácie DTD XHTML 1.0 Transitional a vizuálne naformátovaná kaskádovými štýlmi CSS3 – vzhľad webových stránok a ich funkčnosť sú prispôsobené možnostiam handicapovaných užívateľov. Dodržanie vyššie uvedených noriem by malo zabezpečiť správne zobrazenie obsahu webových stránok vo väčšine používaných prehliadačov a na väčšine zobrazovacích zariadení.  

Stav súladu Uvedené sídlo je v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 .  

Prístupnosť obsahu Na webových stránkach sú informácie ponúkané aj v podobe dokumentov vo formáte DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF a JPG.  

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti Toto vyhlásenie bolo vypracované 18.4.2016. Vyhodnotenie súladu webového sídla a mobilnej aplikácie s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením. Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 31.1.2020.  

Spätná väzba a kontaktné informácie Žilinský samosprávny kraj má záujem zabezpečiť prístupnosť webových stránok pre všetkých užívateľov a to na základe princípov prístupnosti (vnímateľnosť, ovládateľnosť, zrozumiteľnosť a robustnosť). Webové sídlo www.zilinskazupa.sk Prípadné pripomienky alebo problémy posielajte na adresu: jana.sutarova@zilinskazupa.sk  

Vynucovacie konanie V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.02.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky