Zoznam kandidátov

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja, po registrácií kandidátnych listín, uverejňuje podľa § 21 a § 16 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja a zoznam kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho podľa volebných obvodov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky