Zoznam kandidátov

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja, po registrácii kandidátnych listín, uverejňuje podľa § 16 ods. 1 a § 21 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z. zoznam kandidátov na voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja a zoznam kandidátov na voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky