Zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117

Výzvy na predkladanie ponúk

Výzvy na predkladanie ponúk cez eZakazky 

Profil verejného obstarávania cez eZakazky  


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky