Zverejňovanie

Vážené kolegyne a kolegovia,

žiadam Vás o rešpektovanie nových usmernení k zverejňovaniu na webstránke www.zilinskazupa.sk, ktoré nám vyplýva zo zákona č. 211/2000 Z.z.:

a) Od 1.5.2018 treba posielať dokumenty na zverejňovanie na mailovú adresu: .
b) Všetky potrebné dokumenty, ktoré je nutné zverejniť v piatok, posielajte najneskôr do 14.00 hod. Dokumenty, ktoré nebudú odoslané do piatku 14.00 hod., budú zverejnené až v pondelok.
c) Ak dokument na zverejnenie nie je vo formáte PDF ale v editovateľnej verzii, tak prosím vytvárajte dokumenty na zverejnenie vo formáte .doc (Word) a .xls (Excell)nie .docx resp. .xlsx. Nie všetky verzie internetových prehliadačov totiž podporujú formáty docx, resp. xlsx. Odbor informácií a zahraničných vzťahov nemôže zasahovať do obsahu „cudzieho“ súboru určeného na zverejnenie, a teda ani nemôže meniť formát súboru.
d) Pri posielaní článkov, aktivít, úspechov našich OVZP, voľných pracovných miest atď., do tela mailu napíšte titulok a podtitulok článku, či dokumentu. Prípadne, ak posielate viac príloh, upresnite, ako majú byť na stránke pomenované a tiež pomenujte prílohy podľa textu.
e) Zároveň Vás žiadam, aby ste s novým nariadením oboznámili i riaditeľov OVZP.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.09.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky