Školenie o verejnom obstarávaní - zmena termínu

Školenie o verejnom obstarávaní, ktoré sa malo uskutočniť 14.5.2019 v Kongresovej sále ŽSK o 9,00 hod. sa z organizačných dôvodov presúva na 28.5.2019 o 9,00 hod. Konať sa bude v  Kongresovej sále ŽSK, ul. Komenského 48, Žilina.

Školenie je plánované na 2 hodiny, plus je potrebné si ponechať hodinu rezervu na Vaše prípadné otázky.

V kongresovej sále prosím dodržiavajte predpísané pravidlá (nejesť a nepiť pri stoloch).

Program školenia:
1. Smernica o verejnom obstarávaní 
2. Obstarávanie potravín
3. Obstarávanie zdravotníckej techniky
4. Elektronické systémy pre verejné obstarávanie (EKS, eZakazky, Tendernet, EVO)
5. Súhrnné správy
6. Diskusia


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky