Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

ZOZNAM RÁMCOVÝCH ZMLÚV - SLUŽBY

 

 • Predmet VO: Rámcová dohoda na poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
  Č. zmluvy: 485/2015/OSM
  Dátum uzatvorenia RD: 29.6.2015
  Lehota trvania: 48 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585 441
  Spôsob objednávok/plnenia: nepretržite
  Platnosť zmluvy pre organizácie: ŽSK a všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK uvedené v prílohe č. 1 RD
 • Predmet VO: Rámcová dohoda na havarijné poistenie motorových vozidiel a na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
  Č. zmluvy: 484/2015/OSM
  Dátum uzatvorenia RD: 29.6.2015
  Lehota trvania: 48 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585 441
  Spôsob objednávok/plnenia: nepretržite
  Platnosť zmluvy pre organizácie: ŽSK a všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK uvedené v prílohe č. 1 RD
 • Predmet VO : Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
  Č. zmluvy : 1002/2012/OVS
  Dátum uzatvorenia : 18.10.2012
  Lehota trvania : 12 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje : Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO: 00151700
  Spôsob objednávok/plnenia : Priebežne - pri spôsobení škody na životnom prostredí - v mieste i mimo miesta prevádzky, na zdraví a na veci.
  Platnosť zmluvy pre organizácie : ŽSK a všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO : Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok
  Č. zmluvy :  549/2015/OPaVOPríloha 1, Príloha 2, Príloha 3, Príloha 4
  Dátum uzatvorenia RD: 23.07.2015 
  Lehota trvania: 48 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 
  Spôsob objednávok/plnenia: Termín vybavenia objednávok: do 24 hodín od zaslania elektronických objednávok na e-mail: info@ggfs.eu
  Platnosť zmluvy pre organizácie: ŽSK a všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK uvedené v prílohe č. 2 RD


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.09.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky