ZOZNAM RÁMCOVÝCH KÚPNYCH ZMLÚV - TOVARY

 • Predmet VO: Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP
  Č. zmluvy: 894/2017/OSM + Príloha č.1 + Príloha č. 2 + Príloha č.3 + Príloha č. 4
  Dátum uzatvorenia RD: 14.8.2017
  Lehota trvania: 36 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: Tibor Varga TSV PAPIER, Ulica Vajanského 80 , 98401 Lučenec
  Platnosť zmluvy pre organizácie: ŽSK a všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: Nákup čistiacich, dezinfekčných, pracích a hygienických prostriedkov pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Č. zmluvy: 580/2017/OSM
  Dátum uzatvorenia RD: 29.5.2017
  Lehota trvania: 36 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
  Platnosť zmluvy pre organizácie: ŽSK a všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: Injekčné striekačky a ihly  pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Č. zmluvy: 774/2016/OZ + Príloha
  Dátum uzatvorenia RKZ :  22.09.2016
  Názov predmetu zmluvy: Injekčné striekačky a ihly  nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Lehota trvania: 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: VIDRA a spol. s. r. o., Štrková 8, 0111 96  Žilina, IČO: 31589561
  Spôsob objednávok/plnenia: fax, list,  prostredníctvom e-mailu.
  Platnosť zmluvy pre organizácie: všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: Chirurgické rukavice  pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Č. zmluvy: 914/2015/OZ
  Dátum uzatvorenia RKZ:  15.12.2015
  Názov predmetu zmluvy: Chirurgické rukavice  pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Lehota trvania: 12 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: Lohmann & Rauscher , s.r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava
  Spôsob objednávok/plnenia: fax, list,  prostredníctvom e-mailu.
  Platnosť zmluvy pre organizácie: všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: HEPARÍNY pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK:
  1. Časť s názvom: Fraxiparin
  2. časť s názvom: Clexan
  3. časť s názvom: Heparín              
  Číslo zmluvy: 773/2015/OZ
  Dátum uzatvorenia RD: 22.09.2015
  Lehota trvania: 12 mesiacov
  Názov dodávateľa/identifikačné údaje :   Unipharma – 1. Slovenská lekárnicka akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO:  31625657
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list,  prostredníctvom e-mailu.
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: Nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov pre Úrad ŽSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Č. zmluvy: 117/2015/OVS + Príloha č. 1 + Príloha č. 2
  Dátum uzatvorenia RD: 09.04.2015 
  Lehota trvania: 12 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
  Spôsob objednávok/plnenia: Termín prijímania objednávok: do 15  dňa príslušného kalendárneho mesiaca, Spôsob zaslania objednávok: prioritne elektronicky - využitie el. obchodu na web stránke www.banchem.sk, alebo faxom, listom, e-mailom,Termín dodania objednaného tovaru: do 28  dňa príslušného kalendárneho mesiaca
  Platnosť zmluvy pre organizácie: ŽSK a všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK uvedené v prílohe č. 2 RD
 • Predmet VO: Obväzový materiál pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – 5. Časť Sadrové obväzy pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Číslo zmluvy:84/2015/OVS
  Dátum uzatvorenia RKZ: 27.02.2015
  Lehota trvania: 12 mesiacov
  Názov dodávateľa/identifikačné : K&M Media s.r.o., Čierne 94, 023 13 Čierne
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu.
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: Obväzový materiál pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – 6.časť Elastické obvínadlá pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Číslo zmluvy:83/2015/OVS
  Dátum uzatvorenia: 27.02.2015
  Lehota trvania : 12 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: VIDRA a spol.s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu.
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: Obväzový materiál pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – 1.časť Náplaste a 7. Časť Chirurgické obväzy pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Číslo zmluvy:85/2015/OVS
  Dátum uzatvorenia: 27.02.2015
  Lehota trvania : 12 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: BATIST MEDICAL SK, s.r.o., Račianska 18, 831 05 Bratislava
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu.
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO: Obväzový materiál pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – 2.časť Zdravotnícka gáza a 3. Časť Štatút chránenej dielne - Tampóny z gázy pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Číslo zmluvy:87/2015/OVS
  Dátum uzatvorenia: 27.02.2015
  Lehota trvania : 12 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: PANEP, s.r.o., Brněnská 1246, 665 01 Rosice u Brna
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu.
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO : Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP
  Č. zmluvy :15/2015/OVS
  Dátum uzatvorenia RD : 09.02.2015
  Lehota trvania : 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01 Lučenec
  Spôsob objednávok/plnenia : Termín: do 28 dňa príslušného kalendárneho mesiaca, Spôsob zaslania objednávok: prioritne elektronicky - využitie el. obchodu na web stránke www.tsvpapier.sk, alebo faxom, listom, e-mailom
  Platnosť zmluvy pre organizácie : ŽSK a všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO : Čistiace prostriedky pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – 1. časť, 3. časť
  Č. zmluvy :735/2014/OVS
  Dátum uzatvorenia RKZ: 6.10.2014
  Lehota trvania : 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: LEON global s.r.o., Svätoplukova 15, 902 01 Pezinok
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO : Čistiace prostriedky pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – 2. časť, 4. časť
  Č. zmluvy :736/2014/OVS
  Dátum uzatvorenia RKZ: 6.10.2014
  Lehota trvania : 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: NDŽ s.r.o., Košická 2, 010 65 Žilina
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO : Nákup kancelárskeho materiálu pre ŽSK a pre OvZP
  Č. zmluvy :619/2014/OVS + Príloha
  Dátum uzatvorenia RD : 14.08.2014
  Lehota trvania : 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01 Lučenec
  Spôsob objednávok/plnenia : Termín: do 15 dňa príslušného kalendárneho mesiaca, Spôsob zaslania objednávok: prioritne elektronicky - využitie el. obchodu na web stránke www.tsvpapier.sk, alebo faxom, listom, e-mailom
  Platnosť zmluvy pre organizácie : ŽSK a všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO : Transfúzne a infúzne súpravy pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – 2. časť Transfúzne súpravy
  Č. zmluvy :492/2014/OVS
  Dátum uzatvorenia RKZ : 12.8.2014
  Lehota trvania : 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: INTRAVENA s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • Predmet VO : Transfúzne a infúzne súpravy pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – 1. časť Infúzne súpravy a spojovacie hadičky
  Č. zmluvy : 491/2014/OVS
  Dátum uzatvorenia RKZ : 12.8.2014
  Lehota trvania : 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: VIDRA a spol. s r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

 • Predmet VO : Injekčné striekačky a ihly – 2. časť jednorazové ihly pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Č. zmluvy :1090/2013/OVSDodatok č. 1 k RKZ 1090/2013/OVS
  Dátum uzatvorenia RKZ : 16.12.2013
  Dátum uzatvoreniaDodatku č. 1k RKZ 1090/2013 : 16.12.2013

  Lehota trvania : 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje: INTRAVENA s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

 • Predmet VO : Injekčné striekačky a ihly – 1. časť injekčné striekačky pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Č. zmluvy :1089/2013/OVSDodatok č. 1 k RKZ 1089/2013/OVS
  Dátum uzatvorenia RKZ : 16.12.2013

  Dátum uzatvoreniaDodatku č. 1k RKZ 1089/2013 : 16.12.2013
  Lehota trvania : 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje:
  VIDRA a spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

 • Predmet VO : Podložky a plienkové nohavičky pre inkontinentných pacientov pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Č. zmluvy : 1042/2013/OVSDodatok č. 1 k RKZ 1042/2013/OVS
  Dátum uzatvorenia RKZ : 02.12.2013
  Dátum uzatvoreniaDodatku č. 1: 02.12.2013
  Lehota trvania : 24 mesiacov
  Názov dodávateľa/ identifikačné údaje:
  HARTMANN-RICO, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
  Spôsob objednávok/plnenia : fax, list, prostredníctvom e-mailu
  Platnosť zmluvy pre organizácie : všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky