Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Žilinský samosprávny kraj v zmysle Smernice 101/2012 vykonáva prieskum trhu pri zákazkách s nízkou hodnotou na dodanie tovaru a poskytnutie služby pri predpokladanej hodnote zákazky nad 2.500 EUR bez DPH, na poskytnutie prác pri predpokladanej hodnote nad 5.000 EUR bez DPH. Zákazky pod uvedenú hranicu sú zverejnené v časti Zmluvy, objednávky, faktúry.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.09.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky