Archív

Číslo Názov dokumentu Dátum vyvesenia Dátum zvesenia
372/19 Zámer a podmienky OVS č. OVS - 07/2019 - KNsP 27.11.2019 11.12.2019
370/19 Zámer a podmienky OVS č. 03/2019/SOŠE v správe SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku 26.11.2019 19.12.2019
369/19 Zámer PN LH č. 6/2019 25.11.2019 18.12.2019
367/19 Stavebné povolenie - spoločnosť Reming Consult a. s., Bratislava 15.11.2019 03.12.2019
368/19 Pozvánka na 15. zasadnutie zastupiteľstva (25. novembra 2019) 15.11.2019 27.11.2019
366/19 Zámer PN BY č. 3/2019 12.11.2019 27.11.2019
351/19 Zámer č. 06/OSMaI prenajať majetok ŽSK - kancelária na 3. poschodí č. 302 08.11.2019 03.12.2019
352/19 Zámer č. 01/2019/OSMaI prenajať majetok ŽSK 08.11.2019 03.12.2019
353/19 Zámer č. 02/2019/OSMaI prenajať majetok ŽSK 08.11.2019 03.12.2019
354/19 Zámer č. 03/2019/OSMaI prenajať majetok ŽSK 08.11.2019 03.12.2019
355/19 Zámer č. 04/2019/OSMaI prenajať majetok ŽSK 08.11.2019 03.12.2019
356/19 Zámer č. 05/2019/OSMaI prenajať majetok ŽSK 08.11.2019 03.12.2019
357/19 Zámer č. 10/2019 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 08.11.2019 03.12.2019
358/19 Zámer č. 11/2019 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 08.11.2019 03.12.2019
359/19 Zámer č. 12/2019 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 08.11.2019 03.12.2019
360/19 Zámer budúceho predaja majetku ŽSK z dôvodu hod.osob. zreteľa č. 02/2019/OD 08.11.2019 03.12.2019
361/19 Zámer budúceho predaja majetku ŽSK z dôvodu hod.osob. zreteľa č. 03/2019/OD 08.11.2019 03.12.2019
362/19 Zámer budúceho predaja majetku ŽSK z dôvodu hod.osob. zreteľa č. 04/2019/OD 08.11.2019 03.12.2019
363/19 Návrh rozpočtu ŽSK na roky 2020 - 2022 08.11.2019 27.11.2019
364/19 Návrh VZN o poskytovaní príspevkov školám + prílohy + úvodná strana + návrh VZN o poskytovaní dotácií z vlast. príjmov 08.11.2019 27.11.2019
365/19 Návrh plánu kontrol. činnosti UHK ŽSK na 1. polrok 2020 08.11.2019 27.11.2019
349/19 Zámer PN majetku ŽSK č. 07/2019 - KNsP 06.11.2019 27.11.2019
348/19 Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže č. Z13/2019 v správe Spojenej školy v Martine 28.10.2019 14.11.2019
347/19 Zámer č. 1/2019 PN majetku ŽSK v správe CSS Straník 16.10.2019 27.11.2019
345/19 Zámer PN majetku ŽSK č. 06/2019 - KNsP 09.10.2019 29.10.2019
346/19 Zámer a podmienky OVS č. OVS-06/2019 - KNsP 09.10.2019 29.10.2019
344/19 Zámer a podmienky OVS č. OVS-05/2019 - LNsP 08.10.2019 29.10.2019
343/19 Zámer a podmienky OVSč. OVS-4/2019 - Oravská poliklinika Námestovo 07.10.2019 29.10.2019
341/19 Oznámenie o zverejnení Koncepcie rozvoja sociálnych služieb ŽSK na roky 2019 - 2023 25.09.2019 03.11.2019
342/19 Uznesenie z 14. zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK konaného 16.9.2019 25.09.2019 08.11.2019
341/19 Oznámenie o zverejnení Koncepcie rozvoja sociálnych služieb ŽSK na roky 2019 - 2023 25.09.2019 08.11.2019
342/19 Uznesenia z 14. zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK konaného 16. 9. 2019 25.09.2019 08.11.2019
340/19 Zámer a podmienky PN majetku ŽSK č. 1-B/SKD/2019 20.09.2019 16.10.2019
340/19 Zámer a podmienky PN majetku ŽSK č. 1-B/SKD/2019 20.09.2019 16.10.2019
339/19 Zámer a podmienky PN majetku ŽSK č. 3/BDŽ/2019 16.09.2019 16.10.2019
339/19 Zámer a podmienky PN majetku ŽSK č. 3/BDŽ/2019 16.09.2019 16.10.2019
333/19 Zámer č. 5/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019 08.10.2019
334/19 Zámer č. 6/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019 08.10.2019
335/19 Zámer č. 7/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019 08.10.2019
336/19 Zámer č. 8/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019 08.10.2019
337/19 Zámer č. 9/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019 08.10.2019
338/19 Návrh VZN o poskytovaní príspevkov školám + prílohy + úvodná strana 30.08.2019 09.09.2019
333/19 Zámer č. 5/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019 08.10.2019
334/19 Zámer č. 6/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019 10.10.2019
335/19 Zámer č. 7/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019 08.10.2019
336/19 Zámer č. 8/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019 08.10.2019
337/19 Zámer č. 9/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019 08.10.2019
338/19 Návrh VZN o poskytovaní príspevkov školám + prílohy + úvodná strana 30.08.2019 09.09.2019
331/19 Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK opakovanou OVS č. 002/2019 + OOP + kúpno-predajná zmluva 26.08.2019 20.09.2019
332/19 Zámer PN majetku ŽSK č. 14/2019 - LNsP 26.08.2019 17.09.2019
330/19 Zámer a podmienky OVS č. OVS-05/2019 - KNsP 14.08.2019 17.09.2019
327/19 Zámer PN majetku ŽSK č. 12/2019 - LNsP 09.08.2019 28.08.2019
328/19 Zámer PN majetku ŽSK č. 13/2019 - LNsP 09.08.2019 28.08.2019
329/19 Oznámenie zverejnenia Návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb ŽSK na roky 2019 - 2023 08.08.2019 19.09.2019
326/19 Zámer a podmienky PN majetku ŽSK č. 1/LGPMB/2019 30.07.2019 28.08.2019
325/19 Nová web stránka 25.07.2019 13.08.2019
325/2019 Verejné vyhláška - Stavebné povolenie ŽSR (Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička...) + Prílohy + web.odkazy 25.07.2019 13.08.2019
324/19 Zámer PN majetku ŽSK č. 5/2019 - KNsP 24.07.2019 09.08.2019
322/19 Zámer PN KNM č. 3/2019 23.07.2019 28.08.2019
323/19 Zámer PN BY č. 2/2019 23.07.2019 09.08.2019
320/19 Zámer PN KNM č. 1/2019 18.07.2019 09.08.2019
321/19 Zámer PN KNM č. 2/2019 18.07.2019 09.08.2019
319/19 Zámer a podmienky OVS č. OVS-04/2019 - KNsP 17.07.2019 08.08.2019
318/19 Zámer PN majetku ŽSK č. 10/2019 - LNsp 16.07.2019 08.08.2019
316/19 Zámer a podmienky OVS č. 1/2019/TU 15.07.2019 08.11.2019
314/19 Zámer PN majetku ŽSK č. 9/2019 - LNsP 12.07.2019 29.07.2019
315/19 Zámer PN majetku ŽSK č. 11/2019 - LNsP 12.07.2019 29.07.2019
312/19 Zámer a podmienky OVS č. OVS-03/2019 - LNsP 10.07.2019 29.07.2019
313/19 Zámer a podmienky OVS č. OVS-03/2019 - KNsP 10.07.2019 29.07.2019
311/19 Zámer PN BY č. 1/2019 08.07.2019 25.07.2019
317/19 Zámer PN č. TT 3/2019 07.07.2019 06.08.2019
310/19 Zámer a podmienky PN majetku ŽSK č. 1/SKD/2019 - SKD Martin 04.07.2019 25.07.2019
309/19 Zámer PN majetku ŽSK č. 04/2019 - KNsP 02.07.2019 30.07.2019
307/19 Uznesenia z 13. zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK konaného 24. 6. 2019 28.06.2019 26.07.2019
308/19 Zámer a podmienky OVS č. OVS-01/2019 - DNsP + Návrh zmluvy 28.06.2019 29.07.2019
301/19 Zámer a podmienky OVS č. OVS-03/2019 - OP Námestovo 25.06.2019 16.07.2019
302/19 Dodatok č. 1 k VZN č. 50/2018 25.06.2019 08.08.2019
303/19 VZN č. 58/2019 o zrušení ŠI a ŠJ - Ružomberok 25.06.2019 08.08.2019
304/19 VZN č. 59/2019 o zriadení ŠI - Ružomberok 25.06.2019 06.08.2019
305/19 VZN č. 60/2019 o zriadení ŠJ - Ružomberok 25.06.2019 06.08.2019

Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.11.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky