Archív

Číslo Názov dokumentu Dátum vyvesenia Dátum zvesenia
145/20 Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK obchodnou verejnou súťažou č. 011/2020 10.12.2020 17.01.2021
144/20 Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK obchodnou verejnou súťažou č. 010/2020 10.12.2020 17.01.2021
143/20 Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020/LH 10.12.2020 17.01.2021
142/20 Zámer priameho nájmu TU č. 3/2020 10.12.2020 01.01.2021
141/20 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 7/2020 09.12.2020 17.01.2021
140/20 Zámer a podmienky OVS č. OVS-05/2020 09.12.2020 17.01.2021
139/20 ZÁMER priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Oravskej poliklinikv Námestovo č. 4/2020 - OP Námestovo 07.12.2020 22.12.2020
138/20 Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu ŽSK č. 62/2019 o poskytovaní príspevkov 04.12.2020 15.02.2021
137/20 Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2023 04.12.2020 17.06.2021
136/20 Zámeru priameho nájmu číslo 6/2020 KNsP Čadca 02.12.2020 17.12.2020
135/20 Uznesenie z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 02.12.2020 20.03.2021
134/20 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK - v správe organizácia LIKAVA - CSS- č. 03/2020 30.11.2020 12.12.2020
133/20 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK - v správe organizácia LIKAVA - CSS- č. 02/2020 30.11.2020 12.12.2020
132/20 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK - v správe organizácia LIKAVA - CSS- č. 01/2020 30.11.2020 12.12.2020
131/20 Zámer priameho nájmu BY č. 5/2020 25.11.2020 17.12.2020
130/20 Pozvánka na 21. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 13.11.2020 22.12.2020
129/20 ZÁMER a PODMIENKY Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-04/2020 09.11.2020 17.01.2021
128/20 Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2021 06.11.2020 17.06.2021
127/20 Zámer č. 26/2020 prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020 20.05.2021
126/20 Zámer č. 25/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020 19.07.2021
125/20 Zámer č. 24/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020 19.07.2021
124/20 Zámer č. 23/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020 19.07.2021
123/20 Zámer č. 22/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020 20.05.2021
122/20 Zámer budúceho predaja majetku Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 04/2020/OD 06.11.2020 19.07.2021
121/20 NÁVRH DODATKU Č. 3 K VZN ŽSK Č. 62/2019 06.11.2020 17.01.2021
120/20 NÁVRH DODATKU Č. 2 K VZN ŽSK Č. 63/2019 06.11.2020 17.01.2021
119/20 Zámer a podmienky OVS č. 6/2020 04.11.2020 19.11.2020
118/20 ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 2/2020 - CSS Horelica 29.10.2020 26.11.2020
117/20 Zámer prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2020/TT 21.10.2020 10.12.2020
116/20 Zámer priameho nájmu č. TT 2/2020 21.10.2020 12.11.2020
115/20 Zámer priameho nájmu č. LH 10/2020 21.10.2020 12.11.2020
114/20 Zámerov priameho nájmu č. 11/2020 – LNsP 20.10.2020 06.11.2020
113/20 Zámerov priameho nájmu č. 10/2020 – LNsP 20.10.2020 06.11.2020
112/20 Zámerov priameho nájmu č. 9/2020 – LNsP 20.10.2020 06.11.2020
111/20 Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK OVS č. 009/2020 12.10.2020 05.11.2020
110/20 Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK OVS č. 008/2020 12.10.2020 05.11.2020
109/20 Zámer o podmienky OVS-1/2020 o nájme nebytových priestorov 12.10.2020 05.11.2020
108/20 Zámer priameho nájmu č. LH 9/2020 06.10.2020 06.11.2020
107/20 Zámer priameho nájmu č. LH 8/2020 06.10.2020 06.11.2020
106/20 Zámer priameho nájmu BY č. 4/2020 06.10.2020 06.11.2020
105/20 Zámer a podmienok OVS číslo 4/2020 – KNsP 06.10.2020 06.11.2020
104/20 Zámer priameho nájmu číslo 5/2020 – KNsP 06.10.2020 06.11.2020
103/20 Uznesenia z 20 ZZ ŽSK - 21. 9. 2020 29.09.2020 24.11.2020
102/20 Dodatok č. 2 k VZN ŽSK č. 62/2019 24.09.2020 14.12.2020
101/20 Zámeru a podmienok OVS č. 3/2020 DNsP 21.09.2020 08.11.2020
100/20 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. __/2020/NZ uzavretá podľa ust. § 3 zákona č. 116/1990 Zb. medzi 21.09.2020 21.07.2021
99/20 Petícia - odpoveď 21.09.2020 14.12.2020
98/20 Zámer priameho nájmu KNM č. 6/2020 14.09.2020 08.10.2020
97/20 Zámer priameho nájmu KNM č. 5/2020 14.09.2020 08.10.2020
96/20 POZVÁNKA NA 20. ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 11.09.2020 07.10.2020
95/20 Zámer č. 21/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 07.09.2020 21.09.2020
94/20 Zámer č. 20/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 07.09.2020 21.09.2020
93/20 Zámer č. 19/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 07.09.2020 21.09.2020
92/20 Zámer č. 18/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 07.09.2020 21.09.2020
91/20 Zámer č. 17/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK 07.09.2020 21.09.2020
90/20 Dodatok č. 2 k VZN ŽSK č. 62/2019 04.09.2020 14.12.2020
89/20 Zámer a podmienky priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2020 - CSS Horelica 04.09.2020 01.10.2020
88/20 Zámer priameho nájmu č. LH 7/2020 03.09.2020 19.09.2020
87/20 Zámeru priameho predaja majetku ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2020/OZ ZZ ŽSK 31.08.2020 21.07.2021
86/20 Zámer a podmienky OVS č. 1/2020/BY 13.08.2020 09.09.2020
85/20 Zámer priameho nájmu BY č. 3/2020 10.08.2020 03.09.2020
84/20 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 3/2020 - OP Námestovo 03.08.2020 20.08.2020
83/20 Verejné prerokovanie SUDRM 28.07.2020 13.08.2020
82/20 Zámer priameho nájmu KNM č. 3/2020 28.07.2020 20.08.2020
81/20 Zámer priameho nájmu č.04/2020 - KNsP Čadca 28.07.2020 13.08.2020
80/20 OVS č. 7/2020 - predaj majetku 27.07.2020 25.08.2020
79/20 OVS č. 6/2020 - predaj majetku 27.07.2020 25.08.2020
78/20 OVS č. 5/2020 - predaj majetku 27.07.2020 25.08.2020
77/20 Zámer a podmienky OVS č. 3/2020 - KNsP 22.07.2020 05.08.2020
76/20 ZÁMER priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 8/2020 - LNsP 20.07.2020 05.08.2020
75/20 ZÁMER priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 7/2020 - LNsP 20.07.2020 05.08.2020
74/20 ZÁMER priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 6/2020 - LNsP 20.07.2020 05.08.2020
73/20 Uznesenia z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 17.07.2020 09.09.2020
72/20 DOPLNOK k správe o hodnotení o strategickom dokumente "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja" 16.07.2020 28.09.2020
71/20 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Kolaudačné rozhodnutie - na stavebný objekt: „SO 03 Preložka trolejového vedenia DPMŽ“ 15.07.2020 06.08.2020
70/20 ZÁMER č. 1/2020 priameho nájmu majetku ŽSK v správe Centra sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, 010 03 Žilina 14.07.2020 05.09.2020
69/20 Zámer priameho nájmu č. LH 6/2020 14.07.2020 06.08.2020
67/20 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra ŽSK 07.07.2020 09.11.2020
68/20 VZN ŽSK číslo 66/2020 07.07.2020 09.11.2020
66/20 Zámer priameho nájmu KNM č. 4/2020 01.07.2020 09.11.2020

Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.11.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky