Archív

Číslo Názov dokumentu Dátum vyvesenia Dátum zvesenia
91/21 Oznámenie o začatí stavebného konania 25.08.2021 17.09.2021
88/21 Zámer priameho nájmu LH č. 10/2021 16.08.2021 03.09.2021
87/21 Zámer priameho nájmu KNM č. 4/2021 16.08.2021 03.09.2021
86/21 Zámer priameho nájmu KNM č. 3/2021 16.08.2021 03.09.2021
85/21 Zámer priameho nájmu BY č. 8/2021 16.08.2021 03.09.2021
84/21 Zámer priameho nájmu LH č. 9/2021 04.08.2021 26.08.2021
83/21 Zámer priameho nájmu LH č. 8/2021 04.08.2021 26.08.2021
82/21 Zámer priameho nájmu LH č. 7/2021 04.08.2021 26.08.2021
80/21 Stavebné povolenie pre stavbu „Úprava komunikácie Poštová a jej dopravného napojenia“ 28.07.2021 18.08.2021
79/21 Stavebné povolenie - Prepojenie parkoviska ŽILPO na Obchodnú ulicu, Žilina 12.07.2021 30.07.2021
78/21 Dodatku č. 1 k VZN 31/2014 08.07.2021 02.08.2021
77/21 Zámeru priameho nájmu č. 4/2021 07.07.2021 21.07.2021
76/21 Pozvánka na 26. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 25.06.2021 21.07.2021
75/21 Zámer č. 18/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 18.06.2021 21.07.2021
74/21 Zámer č. 17/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 18.06.2021 21.07.2021
73/21 Zámer č. 16/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 18.06.2021 21.07.2021
72/21 Zámer č. 15/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 18.06.2021 21.07.2021
71/21 Zámer č. 14/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 18.06.2021 21.07.2021
70/21 Zámer č. 13/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 18.06.2021 21.07.2021
69/21 Zámer č. 12/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 18.06.2021 21.07.2021
67/21 Zámer priameho nájmu BY č. 7/2021 10.06.2021 07.07.2021
66/21 Zámer priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 03/2021 09.06.2021 08.07.2021
65/21 Zverejňuje návrh Dodatku č. 1 k VZN ŽSK č. 31/2014 07.06.2021 08.07.2021
64/21 Zámer priameho nájmu č. TT 1/2021 07.06.2021 07.07.2021
63/21 Zámer priameho nájmu LH č. 3/2021 07.06.2021 07.07.2021
62/21 Zámer priameho nájmu LH č. 4/2021 07.06.2021 07.07.2021
61/21 Zámer priameho nájmu LH č. 5/2021 07.06.2021 07.07.2021
60/21 Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2021/TU 07.06.2021 21.07.2021
59/21 Zámer a podmienky OVS č. 02/2021 02.06.2021 30.06.2021
58/21 Zámer priameho predaja č. 2/2021/RÚ 28.05.2021 15.06.2021
57/21 Zámer priameho predaja č. 1/2021/RÚ 28.05.2021 15.06.2021
56/21 Zámer priameho nájmu ŽSK OZ CZS 1/2021 27.05.2021 16.06.2021
55/21 Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu „Úprava komunikácie Poštová a jej dopravného napojenia“ 25.05.2021 14.06.2021
54/21 Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu „Prepojenie parkoviska ŽILPO na Obchodnú ulicu, Žilina" 25.05.2021 14.06.2021
53/21 Stavebné povolenie „Rekonštrukcia okružnej križovatky ul. Vysokoškolákov a ul. Obchodná“ 20.05.2021 08.06.2021
52/21 Zámer a podmienky OVS č. 006/2021 17.05.2021 30.06.2021
51/21 Zámer a podmienky OVS č. 005/2021 17.05.2021 30.06.2021
50/21 Zámer a podmienky OVS č. 004/2021 17.05.2021 30.06.2021
49/21 Zámer a podmienky OVS č. 003/2021 17.05.2021 30.06.2021
48/21 Zámer a podmienky OVS č. 002/2021 17.05.2021 30.06.2021
47/21 Oznam o konaní komisií pre pridelenie dotácií z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK na rok 2021 13.05.2021 17.05.2021
46/21 Pozvánka na 25. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 07.05.2021 21.07.2021
45/21 Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Turčianske kultúrne stredisko 01.05.2021 18.07.2021
44/21 Zámer priameho nájmu BY č. 6/2021 30.04.2021 21.07.2021
43/21 Zámer priameho nájmu BY č. 5/2021 30.04.2021 21.07.2021
42/21 Zámer č. 11/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 30.04.2021 18.07.2021
40/21 Zámer a podmienky OVS č. OVS - 01/2021 29.04.2021 13.05.2021
37/21 Zámer priameho nájmu BY č. 4/2021 22.04.2021 13.05.2021
36/21 Zámer priameho nájmu BY č. 3/2021 22.04.2021 13.05.2021
35/21 ZÁMER a PODMIENKY obchodnej verejnej súťaže č. Z01/2021 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 19.04.2021 21.07.2021
34/21 Pozvánka na 24. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 16.04.2021 21.07.2021
31/21 Zámer č. 10/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 09.04.2021 21.07.2021
30/21 Zámer č. 09/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 09.04.2021 21.07.2021
29/21 Zámer č. 08/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 09.04.2021 21.07.2021
28/21 Zámer č. 07/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 09.04.2021 21.07.2021
26/21 ZÁMER a PODMIENKY obchodnej verejnej súťaže č. 1/2021/LH 06.04.2021 31.05.2021
25/21 Oznámenie o začatí stavebného konania“ pre stavbu „Rekonštrukcia okružnej križovatky ul. Vysokoškolákov a ul. Obchodná + Dokumentácia 31.03.2021 20.04.2021
24/21 Zámer priameho nájmu majetku č. 2/2021 OP Námestovo 30.03.2021 21.07.2021
23/21 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 02/2021 24.03.2021 21.07.2021
19/21 OVS č. 001/20201 + Zámer prebytočného majetku ŽSK 19.03.2021 17.04.2021
22/21 Zámer priameho nájmu č. TU 2/2021 19.03.2021 21.07.2021
21/21 Zámer priameho nájmu č. TU 1/2021 19.03.2021 21.07.2021
20/21 Zámer priameho nájmu č. LH 1/2021 19.03.2021 21.07.2021
18/21 Uznesenia z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 03.03.2021 21.07.2021
17/21 Zámer a podmienky OVS č. OVS-01/2021 - KNsP Čadca 03.03.2021 17.03.2021
16/21 Zámeru priameho nájmu číslo 1/2021 01.03.2021 20.03.2021
15/21 Pozvánka 23. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 12.02.2021 20.03.2021
13/21 Zámer č. 04/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021 27.05.2021
12/21 Zámer č. 6/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021 27.05.2021
11/21 Zámer č. 5/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021 27.05.2021
10/21 Zámer č. 3/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021 20.07.2021
9/21 Zámer č. 2/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021 20.07.2021
8/21 Zámer č. 1/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021 20.07.2021
7/21 Zámer prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2021/OZ-OP 05.02.2021 20.05.2021
6/21 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 01/2021 04.02.2021 21.07.2021
5/21 Zámer prenajať majetok ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2021/OK 03.02.2021 20.05.2021
4/21 Zámer priameho nájmu KNM č. 1/2021 02.02.2021 21.07.2021
3/21 Zámeru priameho nájmu číslo 1/2021 – HNsP 12.01.2021 15.02.2021
2/21 Dodatok č. 3 k VZN ŽSK č. 62/2019 08.01.2021 15.02.2021
1/21 Uznesenie z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 08.01.2021 20.03.2021

Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.11.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky