Archív

Číslo Názov dokumentu Dátum vyvesenia Dátum zvesenia
41/20 Pozvánka na zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 15.05.2020 26.05.2020
40/20 zámeru priameho nájmu a podmienok OVS 4/2020 – LNsP 29.04.2020 13.05.2020
38/20 Pozvánka na zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 17.04.2020 18.04.2020
35/20 Presunutie zasadnutia 17. Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 16.03.2020 18.04.2020
29/20 Návrhy na pripomienkovanie na zasadnutie zastupiteľstva ŽSK (23.3.2020) 06.03.2020 24.03.2020
30/20 Zámer prenajať majetok ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 02/2020/OD 06.03.2020 24.03.2020
31/20 Zámer č. 04/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.03.2020 24.03.2020
32/20 Zámer č. 05/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.03.2020 24.03.2020
33/20 Zámer č. 06/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.03.2020 24.03.2020
34/20 Zámer č. 07/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského 06.03.2020 24.03.2020
28/20 Zámer prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa číslo 1/2020/OZ CZS ŽSK 05.03.2020 24.03.2020
27/20 Zámer a podmienky OVS č. 2/2020/TU 04.03.2020 24.03.2020
26/20 Zámer priameho nájmu TU č. 2/2020 03.03.2020 25.03.2020
25/20 Zámer a podmienky OVS č. OVS-01/2020 - KNsP 26.02.2020 11.03.2020
23/20 Zámer a podmienky OVS č. Z03/2020 SŠ Martin 21.02.2020 09.03.2020
22/20 Zámer PN majektu ŽSK č. 01/2020 12.02.2020 26.02.2020
20/20 Zámer PN majetku ŽSK v správe Oravskej polikliniky v Námestove č. 1/2020 - OP Námestovo 10.02.2020 26.02.2020
18/20 Zámer a podmienky OVS č. OVS-03/2020 - LNsP 06.02.2020 21.02.2020
16/20 Zámer PN č. TT 1/2020 31.01.2020 19.02.2020
15/20 Zámer a podmienky PN majetku ŽSK č. 1/BDŽ/2020 28.01.2020 24.02.2020
9/20 Zámer č. 01/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK - p. Kozáčik 10.01.2020 27.01.2020
10/20 Zámer č. 02/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK - Večerík a Večeríková 10.01.2020 27.01.2020
11/20 Zámer č. 03/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku ŽSK - obec Žabokreky 10.01.2020 27.01.2020
12/20 Zámer prenajať majetok ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 01/2020 10.01.2020 27.01.2020
6/20 Zámer PN LH č. 8/2019 09.01.2020 29.01.2020
7/20 Zámer PN KNM č. 6/2019 09.01.2020 29.01.2020
8/20 Zámer a podmienky OVS č. OVS- 01/2020 KG v Oščadnici - príloha 1 a 2 09.01.2020 31.01.2020
4/20 Zámer a podmienky OVS č. OVS-02/2020 - LNsP 08.01.2020 23.01.2020
5/20 Zámer PN LH č. 7/2019 08.01.2020 23.01.2020
3/20 Zámer a podmienky OVS č. OVS-01/2020 - LNsP 08.01.2020 23.01.2020
2/20 Zámer a podmienky PN majetku ŽSK č. 1-D/SKD/2019 08.01.2020 24.01.2020
388/19 Zámer a podmienky OVS č. OVS-08/2019 - KNsP 18.12.2019 02.01.2020
387/19 Zámer PN č. TT 4/2019 16.12.2019 03.01.2020
379/19 Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK č. Z20/2019 v správe SŠ v Martine 13.12.2019 08.01.2020
380/19 Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK č. Z21/2019 v správe SŠ v Martine 13.12.2019 08.01.2020
381/19 Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK č. Z22/2019 v správe SŠ v Martine 13.12.2019 08.01.2020
382/19 Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK č. Z23/2019 v správe SŠ v Martine 13.12.2019 08.01.2020
383/19 Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK č. Z24/2019 v správe SŠ v Martine 13.12.2019 08.01.2020
384/19 Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK č. Z25/2019 v správe SŠ v Martine 13.12.2019 08.01.2020
385/19 Zámer PN majetku ŽSK č. 2/SKD/2019 v správe SKD Martin 13.12.2019 27.02.2020
386/19 Verejná vyhláška o začatí staveb.konania - SO 03 Preložka trolejového vedenia DPMŽ 13.12.2019 30.12.2019
378/19 Zámer na predaj prebytočného majetku formou OVS č. 003/2019 a Osobitné obchodné podmienky k OVS č. 003/2019 10.12.2019 07.01.2020
374/19 Zámer PN majetku ŽSK v správe Oravskej polokliniky Námestovo č. 4/2019- OP Námestovo 03.12.2019 18.12.2019
375/19 VZN č. 62/2019 o poskytovaní príspevkov školám + prílohy 03.12.2019 31.01.2020
376/19 VZN č. 63/2019 o poskytovaní dotácií z vlast. príjmov ŽSK 03.12.2019 31.01.2020
373/19 Zámer PN KNM č. 5/2019 02.12.2019 31.12.2019
371/19 Zámer PN majetku ŽSK č. 08/2019 27.11.2019 11.12.2019
372/19 Zámer a podmienky OVS č. OVS - 07/2019 - KNsP 27.11.2019 11.12.2019
370/19 Zámer a podmienky OVS č. 03/2019/SOŠE v správe SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku 26.11.2019 19.12.2019
369/19 Zámer PN LH č. 6/2019 25.11.2019 18.12.2019
367/19 Stavebné povolenie - spoločnosť Reming Consult a. s., Bratislava 15.11.2019 03.12.2019
368/19 Pozvánka na 15. zasadnutie zastupiteľstva (25. novembra 2019) 15.11.2019 27.11.2019
366/19 Zámer PN BY č. 3/2019 12.11.2019 27.11.2019
348/19 Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže č. Z13/2019 v správe Spojenej školy v Martine 28.10.2019 14.11.2019
345/19 Zámer PN majetku ŽSK č. 06/2019 - KNsP 09.10.2019 29.10.2019
346/19 Zámer a podmienky OVS č. OVS-06/2019 - KNsP 09.10.2019 29.10.2019
344/19 Zámer a podmienky OVS č. OVS-05/2019 - LNsP 08.10.2019 29.10.2019
343/19 Zámer a podmienky OVSč. OVS-4/2019 - Oravská poliklinika Námestovo 07.10.2019 29.10.2019
341/19 Oznámenie o zverejnení Koncepcie rozvoja sociálnych služieb ŽSK na roky 2019 - 2023 25.09.2019 03.11.2019
341/19 Oznámenie o zverejnení Koncepcie rozvoja sociálnych služieb ŽSK na roky 2019 - 2023 25.09.2019 08.11.2019
342/19 Uznesenia z 14. zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK konaného 16. 9. 2019 25.09.2019 08.11.2019
340/19 Zámer a podmienky PN majetku ŽSK č. 1-B/SKD/2019 20.09.2019 16.10.2019
339/19 Zámer a podmienky PN majetku ŽSK č. 3/BDŽ/2019 16.09.2019 16.10.2019
338/19 Návrh VZN o poskytovaní príspevkov školám + prílohy + úvodná strana 30.08.2019 09.09.2019
333/19 Zámer č. 5/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019 08.10.2019
334/19 Zámer č. 6/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019 10.10.2019
335/19 Zámer č. 7/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019 08.10.2019
336/19 Zámer č. 8/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019 08.10.2019
337/19 Zámer č. 9/2019 prevodu vlastníctva práva k majetku ŽSK 30.08.2019 08.10.2019
338/19 Návrh VZN o poskytovaní príspevkov školám + prílohy + úvodná strana 30.08.2019 09.09.2019
331/19 Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK opakovanou OVS č. 002/2019 + OOP + kúpno-predajná zmluva 26.08.2019 20.09.2019
332/19 Zámer PN majetku ŽSK č. 14/2019 - LNsP 26.08.2019 17.09.2019
330/19 Zámer a podmienky OVS č. OVS-05/2019 - KNsP 14.08.2019 17.09.2019
327/19 Zámer PN majetku ŽSK č. 12/2019 - LNsP 09.08.2019 28.08.2019
328/19 Zámer PN majetku ŽSK č. 13/2019 - LNsP 09.08.2019 28.08.2019
329/19 Oznámenie zverejnenia Návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb ŽSK na roky 2019 - 2023 08.08.2019 19.09.2019
326/19 Zámer a podmienky PN majetku ŽSK č. 1/LGPMB/2019 30.07.2019 28.08.2019
325/19 Nová web stránka 25.07.2019 13.08.2019
325/2019 Verejné vyhláška - Stavebné povolenie ŽSR (Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička...) + Prílohy + web.odkazy 25.07.2019 13.08.2019
324/19 Zámer PN majetku ŽSK č. 5/2019 - KNsP 24.07.2019 09.08.2019

Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.11.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky