Archív

Číslo Názov dokumentu Dátum vyvesenia Dátum zvesenia
58/21 Zámer priameho predaja č. 2/2021/RÚ 28.05.2021 15.06.2021
57/21 Zámer priameho predaja č. 1/2021/RÚ 28.05.2021 15.06.2021
56/21 Zámer priameho nájmu ŽSK OZ CZS 1/2021 27.05.2021 16.06.2021
55/21 Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu „Úprava komunikácie Poštová a jej dopravného napojenia“ 25.05.2021 14.06.2021
54/21 Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu „Prepojenie parkoviska ŽILPO na Obchodnú ulicu, Žilina" 25.05.2021 14.06.2021
53/21 Stavebné povolenie „Rekonštrukcia okružnej križovatky ul. Vysokoškolákov a ul. Obchodná“ 20.05.2021 08.06.2021
47/21 Oznam o konaní komisií pre pridelenie dotácií z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK na rok 2021 13.05.2021 17.05.2021
40/21 Zámer a podmienky OVS č. OVS - 01/2021 29.04.2021 13.05.2021
37/21 Zámer priameho nájmu BY č. 4/2021 22.04.2021 13.05.2021
36/21 Zámer priameho nájmu BY č. 3/2021 22.04.2021 13.05.2021
26/21 ZÁMER a PODMIENKY obchodnej verejnej súťaže č. 1/2021/LH 06.04.2021 31.05.2021
25/21 Oznámenie o začatí stavebného konania“ pre stavbu „Rekonštrukcia okružnej križovatky ul. Vysokoškolákov a ul. Obchodná + Dokumentácia 31.03.2021 20.04.2021
19/21 OVS č. 001/20201 + Zámer prebytočného majetku ŽSK 19.03.2021 17.04.2021
17/21 Zámer a podmienky OVS č. OVS-01/2021 - KNsP Čadca 03.03.2021 17.03.2021
16/21 Zámeru priameho nájmu číslo 1/2021 01.03.2021 20.03.2021
15/21 Pozvánka 23. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 12.02.2021 20.03.2021
13/21 Zámer č. 04/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021 27.05.2021
12/21 Zámer č. 6/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021 27.05.2021
11/21 Zámer č. 5/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021 27.05.2021
7/21 Zámer prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2021/OZ-OP 05.02.2021 20.05.2021
5/21 Zámer prenajať majetok ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2021/OK 03.02.2021 20.05.2021
3/21 Zámeru priameho nájmu číslo 1/2021 – HNsP 12.01.2021 15.02.2021
2/21 Dodatok č. 3 k VZN ŽSK č. 62/2019 08.01.2021 15.02.2021
1/21 Uznesenie z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 08.01.2021 20.03.2021
157/20 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 03/2020 - CSS LIKAVA 30.12.2020 17.01.2021
156/20 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 02/2020 - CSS LIKAVA 30.12.2020 17.01.2021
154/20 Zámer a podmienky OVS č.7/2020 – LNsP 14.12.2020 17.01.2021
153/20 Zámer priameho nájmu LH č. 13/2020 14.12.2020 17.01.2021
152/20 Zámer priameho nájmu LH č. 12/2020 14.12.2020 17.01.2021
151/20 Zámer priameho nájmu č. LH 11/2020 14.12.2020 17.01.2021
150/20 Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže č. Z1/2020 11.12.2020 17.01.2021
149/20 Pozvánka na 22. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 11.12.2020 22.12.2020
148/20 Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK obchodnou verejnou súťažou č. 014/2020 10.12.2020 17.01.2021
147/20 Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK obchodnou verejnou súťažou č. 013/2020 10.12.2020 17.01.2021
146/20 Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK obchodnou verejnou súťažou č. 012/2020 10.12.2020 17.01.2021
145/20 Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK obchodnou verejnou súťažou č. 011/2020 10.12.2020 17.01.2021
144/20 Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK obchodnou verejnou súťažou č. 010/2020 10.12.2020 17.01.2021
143/20 Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020/LH 10.12.2020 17.01.2021
142/20 Zámer priameho nájmu TU č. 3/2020 10.12.2020 01.01.2021
141/20 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 7/2020 09.12.2020 17.01.2021
140/20 Zámer a podmienky OVS č. OVS-05/2020 09.12.2020 17.01.2021
139/20 ZÁMER priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Oravskej poliklinikv Námestovo č. 4/2020 - OP Námestovo 07.12.2020 22.12.2020
138/20 Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu ŽSK č. 62/2019 o poskytovaní príspevkov 04.12.2020 15.02.2021
137/20 Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2023 04.12.2020 17.06.2021
136/20 Zámeru priameho nájmu číslo 6/2020 KNsP Čadca 02.12.2020 17.12.2020
135/20 Uznesenie z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 02.12.2020 20.03.2021
134/20 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK - v správe organizácia LIKAVA - CSS- č. 03/2020 30.11.2020 12.12.2020
133/20 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK - v správe organizácia LIKAVA - CSS- č. 02/2020 30.11.2020 12.12.2020
132/20 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK - v správe organizácia LIKAVA - CSS- č. 01/2020 30.11.2020 12.12.2020
131/20 Zámer priameho nájmu BY č. 5/2020 25.11.2020 17.12.2020
130/20 Pozvánka na 21. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 13.11.2020 22.12.2020
129/20 ZÁMER a PODMIENKY Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-04/2020 09.11.2020 17.01.2021
128/20 Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2021 06.11.2020 17.06.2021
127/20 Zámer č. 26/2020 prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020 20.05.2021
123/20 Zámer č. 22/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020 20.05.2021
121/20 NÁVRH DODATKU Č. 3 K VZN ŽSK Č. 62/2019 06.11.2020 17.01.2021
120/20 NÁVRH DODATKU Č. 2 K VZN ŽSK Č. 63/2019 06.11.2020 17.01.2021
119/20 Zámer a podmienky OVS č. 6/2020 04.11.2020 19.11.2020
118/20 ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 2/2020 - CSS Horelica 29.10.2020 26.11.2020
117/20 Zámer prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2020/TT 21.10.2020 10.12.2020
116/20 Zámer priameho nájmu č. TT 2/2020 21.10.2020 12.11.2020
115/20 Zámer priameho nájmu č. LH 10/2020 21.10.2020 12.11.2020
114/20 Zámerov priameho nájmu č. 11/2020 – LNsP 20.10.2020 06.11.2020
113/20 Zámerov priameho nájmu č. 10/2020 – LNsP 20.10.2020 06.11.2020
112/20 Zámerov priameho nájmu č. 9/2020 – LNsP 20.10.2020 06.11.2020
111/20 Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK OVS č. 009/2020 12.10.2020 05.11.2020
110/20 Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK OVS č. 008/2020 12.10.2020 05.11.2020
109/20 Zámer o podmienky OVS-1/2020 o nájme nebytových priestorov 12.10.2020 05.11.2020
108/20 Zámer priameho nájmu č. LH 9/2020 06.10.2020 06.11.2020
107/20 Zámer priameho nájmu č. LH 8/2020 06.10.2020 06.11.2020
106/20 Zámer priameho nájmu BY č. 4/2020 06.10.2020 06.11.2020
105/20 Zámer a podmienok OVS číslo 4/2020 – KNsP 06.10.2020 06.11.2020
104/20 Zámer priameho nájmu číslo 5/2020 – KNsP 06.10.2020 06.11.2020
103/20 Uznesenia z 20 ZZ ŽSK - 21. 9. 2020 29.09.2020 24.11.2020
102/20 Dodatok č. 2 k VZN ŽSK č. 62/2019 24.09.2020 14.12.2020
101/20 Zámeru a podmienok OVS č. 3/2020 DNsP 21.09.2020 08.11.2020
99/20 Petícia - odpoveď 21.09.2020 14.12.2020
98/20 Zámer priameho nájmu KNM č. 6/2020 14.09.2020 08.10.2020
97/20 Zámer priameho nájmu KNM č. 5/2020 14.09.2020 08.10.2020
96/20 POZVÁNKA NA 20. ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 11.09.2020 07.10.2020

Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.11.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky