Úradná tabuľa

Číslo Názov dokumentu Dátum vyvesenia
84/20 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 3/2020 - OP Námestovo 03.08.2020
83/20 Verejné prerokovanie SUDRM 28.07.2020
82/20 Zámer priameho nájmu KNM č. 3/2020 28.07.2020
81/20 Zámer priameho nájmu č.04/2020 - KNsP Čadca 28.07.2020
80/20 OVS č. 7/2020 - predaj majetku 27.07.2020
79/20 OVS č. 6/2020 - predaj majetku 27.07.2020
78/20 OVS č. 5/2020 - predaj majetku 27.07.2020
73/20 Uznesenia z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 17.07.2020
72/20 DOPLNOK k správe o hodnotení o strategickom dokumente "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja" 16.07.2020
70/20 ZÁMER č. 1/2020 priameho nájmu majetku ŽSK v správe Centra sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, 010 03 Žilina 14.07.2020
67/20 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra ŽSK 07.07.2020
68/20 VZN ŽSK číslo 66/2020 07.07.2020
66/20 Zámer priameho nájmu KNM č. 4/2020 01.07.2020
58/20 Oznámenie o zrušení OVS č. 2/2020/TU 11.06.2020
57/20 Zámer prenajať majetok LH č. 5/2020 11.06.2020
56/20 Zámer prenajať majetok LH č. 4/2020 11.06.2020
24/20 Oznámenie o priemerných bežných výdavkoch a priemerných skutočne dosiahnutých príjmoch z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti ŽSK za rozpočtový rok 2019 24.02.2020
1/20 Odovzdanie petície občanov Varína - vyjadrenia 03.01.2020

Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky