Úradná tabuľa

Číslo Názov dokumentu Dátum vyvesenia
31/21 Zámer č. 10/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 09.04.2021
30/21 Zámer č. 09/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 09.04.2021
29/21 Zámer č. 08/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 09.04.2021
28/21 Zámer č. 07/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 09.04.2021
27/21 Návrh VZN ŽSK o zriadení SPŠ informačných technológií Ignáca Gessaya, Tvrdošín 07.04.2021
26/21 ZÁMER a PODMIENKY obchodnej verejnej súťaže č. 1/2021/LH 06.04.2021
25/21 Oznámenie o začatí stavebného konania“ pre stavbu „Rekonštrukcia okružnej križovatky ul. Vysokoškolákov a ul. Obchodná + Dokumentácia 31.03.2021
24/21 Zámer priameho nájmu majetku č. 2/2021 OP Námestovo 30.03.2021
23/21 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 02/2021 24.03.2021
19/21 OVS č. 001/20201 + Zámer prebytočného majetku ŽSK 19.03.2021
22/21 Zámer priameho nájmu č. TU 2/2021 19.03.2021
21/21 Zámer priameho nájmu č. TU 1/2021 19.03.2021
20/21 Zámer priameho nájmu č. LH 1/2021 19.03.2021
18/21 Uznesenia z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 03.03.2021
14/21 Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti ŽSK za rozpočtový rok 2020 08.02.2021
13/21 Zámer č. 04/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021
12/21 Zámer č. 6/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021
11/21 Zámer č. 5/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021
10/21 Zámer č. 3/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021
9/21 Zámer č. 2/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021
8/21 Zámer č. 1/2021 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 05.02.2021
7/21 Zámer prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2021/OZ-OP 05.02.2021
6/21 Zámer priameho nájmu majetku ŽSK č. 01/2021 04.02.2021
5/21 Zámer prenajať majetok ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2021/OK 03.02.2021
4/21 Zámer priameho nájmu KNM č. 1/2021 02.02.2021
155/20 Oznámenie o prerokovaní Zadania Územného plánu regiónu Žilinského kraja 22.12.2020
137/20 Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2023 04.12.2020
128/20 Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2021 06.11.2020
127/20 Zámer č. 26/2020 prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020
126/20 Zámer č. 25/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020
125/20 Zámer č. 24/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020
124/20 Zámer č. 23/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020
123/20 Zámer č. 22/2020 prevodu vlastníckeho práva k majetku Žilinského samosprávneho kraja 06.11.2020
122/20 Zámer budúceho predaja majetku Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 04/2020/OD 06.11.2020
100/20 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. __/2020/NZ uzavretá podľa ust. § 3 zákona č. 116/1990 Zb. medzi 21.09.2020
87/20 Zámeru priameho predaja majetku ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2020/OZ ZZ ŽSK 31.08.2020
24/20 Oznámenie o priemerných bežných výdavkoch a priemerných skutočne dosiahnutých príjmoch z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti ŽSK za rozpočtový rok 2019 24.02.2020

Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky