Úradná tabuľa

Číslo Názov dokumentu Dátum vyvesenia
117/20 Zámer prenajať majetok Žilinského samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2020/TT 21.10.2020
116/20 Zámer priameho nájmu č. TT 2/2020 21.10.2020
115/20 Zámer priameho nájmu č. LH 10/2020 21.10.2020
114/20 Zámerov priameho nájmu č. 11/2020 – LNsP 20.10.2020
113/20 Zámerov priameho nájmu č. 10/2020 – LNsP 20.10.2020
112/20 Zámerov priameho nájmu č. 9/2020 – LNsP 20.10.2020
111/20 Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK OVS č. 009/2020 12.10.2020
110/20 Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK OVS č. 008/2020 12.10.2020
109/20 Zámer o podmienky OVS-1/2020 o nájme nebytových priestorov 12.10.2020
108/20 Zámer priameho nájmu č. LH 9/2020 06.10.2020
107/20 Zámer priameho nájmu č. LH 8/2020 06.10.2020
106/20 Zámer priameho nájmu BY č. 4/2020 06.10.2020
105/20 Zámer a podmienok OVS číslo 4/2020 – KNsP 06.10.2020
104/20 Zámer priameho nájmu číslo 5/2020 – KNsP 06.10.2020
103/20 Uznesenia z 20 ZZ ŽSK - 21. 9. 2020 29.09.2020
102/20 Dodatok č. 2 k VZN ŽSK č. 62/2019 24.09.2020
101/20 Zámeru a podmienok OVS č. 3/2020 DNsP 21.09.2020
100/20 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. __/2020/NZ uzavretá podľa ust. § 3 zákona č. 116/1990 Zb. medzi 21.09.2020
99/20 Petícia - odpoveď 21.09.2020
90/20 Dodatok č. 2 k VZN ŽSK č. 62/2019 04.09.2020
87/20 Zámeru priameho predaja majetku ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2020/OZ ZZ ŽSK 31.08.2020
67/20 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra ŽSK 07.07.2020
68/20 VZN ŽSK číslo 66/2020 07.07.2020
66/20 Zámer priameho nájmu KNM č. 4/2020 01.07.2020
58/20 Oznámenie o zrušení OVS č. 2/2020/TU 11.06.2020
24/20 Oznámenie o priemerných bežných výdavkoch a priemerných skutočne dosiahnutých príjmoch z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti ŽSK za rozpočtový rok 2019 24.02.2020
1/20 Odovzdanie petície občanov Varína - vyjadrenia 03.01.2020

Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky