rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva ŽSK

Rokovací poriadok ustanovuje postup pre prípravu, zvolávanie a priebeh rokovania komisií, vrátane schvaľovania programu a uznesení, ako i postup pri ich vyhotovovaní.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky