Komisie Zastupiteľstva ŽSK - 1. volebné obdobie (2001 - 2005)

Mandátová komisia

Predseda komisie: Ing. Miroslav Višňovský

Členovia komisie - poslanci:

 • Ing. Ladislav Bevilaqua
 • Ing. Jaroslav Hus
 • Jozef Rišian
 • Ing. Jana Svrčková

Zasadnutia komisie:

Zápisnica - 08. 07. 2003 formát DOC (31 kB)formát PDF (30,84 kB)
Zápisnica - 29. 09. 2003 formát DOC (29 kB)formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 06. 10. 2003 formát DOC (24,5 kB)formát PDF (22,27 kB)
Zápisnica - 17. 10. 2003 formát DOC (23 kB)formát PDF (12,8 kB)
Zápisnica - 09. 09. 2004 formát DOC (41 kB)formát PDF (35,6 kB)

Finančná komisia

Predseda komisie: Ing. Ján Husár

Členovia komisie – poslanci:

 • Ing. Jaroslav Hus
 • Ing. Alexander Lilge
 • Ing. Pavol Oparty
 • Jozef Rišian
 • Ing. Jozef Rizman

Členovia komisie – neposlanci:

 • Ing. Alexander Fogáš
 • Ing. Erika Greššová
 • Ing. Ján Ptačin
 • Ing. Anna Rašiová
 • Ing. Anna Štefanová

Zasadnutia komisie:

Zápisnica - 12. 03. 2002  formát PDF (35,6 kB)
Zápisnica - 26. 06. 2002 formát PDF (35,6 kB)
Zápisnica - 14. 08. 2002  formát PDF (35,6 kB)
Zápisnica - 11. 09. 2002  formát PDF (35,6 kB) 
Zápisnica - 16. 10. 2002  formát PDF (35,6 kB)
Zápisnica - 23. 10. 2002  formát PDF (12,8 kB)
Zápisnica - 06. 12. 2002  formát PDF (22,27 kB)
Zápisnica - 19. 02. 2003  formát PDF (24,65 kB) 
Zápisnica - 22. 04. 2003  formát PDF (30,84 kB)
Zápisnica - 21. 05. 2003   formát PDF (35,6 kB) 
Zápisnica - 18. 06. 2003   formát PDF (12,8 kB) 
Zápisnica - 13. 08. 2003  formát PDF (12,8 kB)
Zápisnica - 08. 10. 2003  formát PDF (22,27 kB) 
Zápisnica - 28. 11. 2003  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 15. 12. 2003  formát PDF (30,84 kB) 
Zápisnica - 09. 02. 2004  formát PDF (35,6 kB) 
Zápisnica - 22. 03. 2004  formát PDF (12,8 kB) 
Zápisnica - 14. 04. 2004  formát PDF (22,27 kB)
Zápisnica - 09. 06. 2004 formát PDF (30,84 kB)
Zápisnica - 11. 08. 2004 formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 13. 10. 2004  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 01. 12. 2004 formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 09. 02. 2005  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 13. 04. 2005  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 15. 06. 2005  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 17.08. 2005  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 20.09.2005  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 14.10.2005  formát PDF (24,65 kB)

Komisia školstva, mládeže, vzdelávania a športu

Predseda komisie: Mgr. Jozef Pauko

Členovia komisie – poslanci:  

 • Mgr. František Adamčák
 • Zdenko Kozák
 • MUDr. Alexander Slafkovský
 • Ing. Jana Svrčková
 • Mgr. Jozef Vilček

Členovia komisie – neposlanci

 • PaedDr. Stanislav Bella
 • PhDr. Viliam Dolník
 • Ing. Milan Lištiak
 • Mgr. Jozef Šugár

Zasadnutia komisie:

Zápisnica - 11. 04. 2002 formát DOC (27 kB)formát PDF (24,2 kB)
Zápisnica - 02. 05. 2002 formát DOC (40 kB)formát PDF (31,2 kB)
Zápisnica - 20. 05. 2002 formát DOC (48,5 kB)formát PDF (42,4 kB)
Zápisnica - 22. 08. 2002 formát DOC (36 kB)formát PDF (28,9 kB)
Zápisnica - 26. 09. 2002 formát DOC (31,5 kB)formát PDF (27,1 kB)
Zápisnica - 28. 11. 2002 formát DOC (121,5 kB)formát PDF (80,3 kB)
Zápisnica - 20. 02. 2003 formát DOC (49,5 kB)formát PDF (43,7 kB)
Zápisnica - 03. 04. 2003 formát DOC (75 kB)formát PDF (61,3 kB)
Zápisnica - 05. 06. 2003 formát DOC (44,5 kB)formát PDF (43 kB)
Zápisnica - 16. 06. 2003 formát DOC (39 kB)formát PDF (35,5 kB)
Zápisnica - 09. 10. 2003 formát DOC (71 kB)formát PDF (60,3 kB)
Zápisnica - 26. 11. 2003 formát DOC (34,5 kB)formát PDF (32,5 kB)
Zápisnica - 05. 02. 2004 formát DOC (60 kB)formát PDF (48,7 kB)
Zápisnica - 13. 04. 2004 formát DOC (64 kB)formát PDF (49,7 kB)
Zápisnica - 04. 06. 2004 formát DOC (101,5 kB)formát PDF (71,8 kB)
Zápisnica - 10. 08. 2004 formát DOC (61,5 kB)formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 11. 10. 2004              formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 14. 10. 2004              formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 30. 11. 2004              formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 08. 02. 2005               formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 11. 04. 2005               formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 14. 06. 2005              formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 16.08.2005               formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 12.10.2005               formát PDF (44,1 kB)

Komisia sociálnej pomoci

Predseda komisie: Elena Gottasová

Členovia komisie – poslanci

 • Ing. Marián Masnica
 • Ján Ondrejka
 • Ing. Jaroslav Hus
 • Ing. Valéria Thielová
 • Ing. Miroslav Višňovský

Členovia komisie – neposlanci

 • Mgr. Zita Isteníková
 • Emília Kukučíková
 • Ing. Andrej Sočuvka
 • Ing. Jozef Vrážel
 • Alena Zlejšia

Zasadnutia komisie:

Zápisnica - 16. 04. 2002 formát DOC (23 kB)formát PDF (21,3 kB)
Zápisnica - 16. 05. 2002 formát DOC (23 kB)formát PDF (19,6 kB)
Zápisnica - 20. 06. 2002 formát DOC (34 kB)formát PDF (28 kB)
Zápisnica - 23. 08. 2002 formát DOC (35 kB)formát PDF (35,1 kB)
Zápisnica - 24. 09. 2002 formát DOC (32,5 kB)formát PDF (33,5 kB)
Zápisnica - 22. 10. 2002 formát DOC (44,5 kB)formát PDF (37,6 kB)
Zápisnica - 19. 11. 2002 formát DOC (72,5 kB)formát PDF (44,9 kB)
Zápisnica - 17. 12. 2002 formát DOC (27,5 kB)formát PDF (30,7 kB)
Zápisnica - 21. 01. 2003 formát DOC (34 kB)formát PDF (34,8 kB)
Zápisnica - 17. 02. 2003 formát DOC (33 kB)formát PDF (28,4 kB)
Zápisnica - 18. 03. 2003 formát DOC (41 kB)formát PDF (35,6 kB)
Zápisnica - 15. 04. 2003 formát DOC (40,5 kB)formát PDF (38,3 kB)
Zápisnica - 20. 05. 2003 formát DOC (38,5 kB)formát PDF (31,8 kB)
Zápisnica - 17. 06. 2003 formát DOC (37 kB)formát PDF (36 kB)
Zápisnica - 24. 07. 2003 formát DOC (30,5 kB)formát PDF (24,8 kB)
Zápisnica - 19. 08. 2003 formát DOC (40,5 kB)formát PDF (36,8 kB)
Zápisnica - 23. 09. 2003 formát DOC (41,5 kB)formát PDF (42 kB)
Zápisnica - 21. 10. 2003 formát DOC (39,5 kB)formát PDF (37,5 kB)
Zápisnica - 18. 11. 2003 formát DOC (46,5 kB)formát PDF (48 kB)
Zápisnica - 25. 11. 2003 formát DOC (29,5 kB)formát PDF (27,2 kB)
Zápisnica - 16. 12. 2003 formát DOC (27,5 kB)formát PDF (15,7 kB)
Zápisnica - 20. 01. 2004 formát DOC (38,5 kB)formát PDF (33,8 kB)
Zápisnica - 17. 02. 2004 formát DOC (39,5 kB)formát PDF (35,3 kB)
Zápisnica - 23. 03. 2004 formát DOC (34 kB)formát PDF (30,6 kB)
Zápisnica - 27. 04. 2004 formát DOC (30 kB)formát PDF (29,6 kB)
Zápisnica - 18. 05. 2004 formát DOC (35,5 kB)formát PDF (26,1 kB)
Zápisnica - 15. 06. 2004 formát DOC (39 kB)formát PDF (33,4 kB)
Zápisnica - 29. 07. 2004 formát DOC (42 kB)formát PDF (24,9 kB)
Zápisnica - 17. 08. 2004 formát DOC (34,5 kB)formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 12. 10. 2004              formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 16. 11. 2004               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 29. 11. 2004               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 14. 12. 2004              formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 11. 01. 2005               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 08. 02. 2005               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 12. 04. 2005               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 10. 05. 2005               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 16. 06. 2005               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 09.08. 2005               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 13.09.2005               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 11.10.2005               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 25.10.2005               formát PDF (16,5 kB)

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Predseda komisie: Ing. Štefan Holeščák

Členovia komisie – poslanci

 • František Cabadaj
 • JUDr. Juraj Čech
 • PhDr. Michal Hanko
 • Dušan Matejka
 • Ing. Michal Slašťan
 • Ing. Ivan Šaško
 • MVDr. Ján Kubašek

Členovia komisie – neposlanci

 • Ing. Peter Rohoň
 • Július Sokol
 • Ján Škor
 • Ing. Vladimír Šiška
 • Karol Zahatlan

Zasadnutia komisie:

Zápisnica - 13. 08. 2002 formát DOC (33,5 kB)formát PDF (33,9 kB)
Zápisnica - 26. 11. 2002 formát DOC (74 kB)formát PDF (50,54 kB)
Zápisnica - 12. 02. 2003 formát DOC (32,5 kB)formát PDF (29,9 kB)
Zápisnica - 28. 05. 2003 formát DOC (31,5 kB)formát PDF (32,65 kB)
Zápisnica - 14. 08. 2003 formát DOC (45,5 kB)formát PDF (36,27 kB)
Zápisnica - 15. 10. 2003 formát DOC (58,5 kB)formát PDF (37,77 kB)
Zápisnica - 26. 11. 2003 formát DOC (30 kB)formát PDF (22,02 kB)
Zápisnica - 04. 02. 2004 formát DOC (41 kB)formát PDF (25,51 kB)
Zápisnica - 13. 04. 2004 formát DOC (65,5 kB)formát PDF (51,94 kB)
Zápisnica - 09. 06. 2004 formát DOC (40,5 kB)formát PDF (36,5 kB)
Zápisnica - 09. 08. 2004 formát DOC (48 kB)formát PDF (36,52 kB)
Zápisnica - 15. 10. 2004              formát PDF (36,52 kB)
Zápisnica - 01. 12. 2004               formát PDF (36,52 kB)
Zápisnica - 10. 02. 2005               formát PDF (36,52 kB)
Zápisnica - 13. 04. 2005               formát PDF (36,52 kB)
Zápisnica - 15. 06. 2005               formát PDF (36,52 kB)
Zápisnica - 11.08. 2005                formát PDF (36,52 kB)
Zápisnica - 14.10. 2005                formát PDF (36,52 kB)

Komisia regionálneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce a cestovného ruchu

Predseda komisie: Ján Kapala

Členovia komisie – poslanci

 • prof. Ing. Ján Benčat, PhD.
 • Ján Dodek
 • Ing. Pavol Oparty
 • Ing. Peter Korec
 • Ing. Ivan Šaško
 • Rudolf Urbanovič

Členovia komisie – neposlanci

 • Ing. Ivan Frištík, ml.
 • Mgr. Peter Huľo
 • Ing. Marta Jančoková
 • Mgr. Jozef Klieštik
 • Ing. Ján Mišura  

Zasadnutia komisie:

Zápisnica - 14. 05. 2002 formát DOC (40,5 kB)formát PDF (40,6 kB)
Zápisnica - 04. 06. 2002 formát DOC (29,5 kB)formát PDF (30,8 kB)
Zápisnica - 03. 07. 2002 formát DOC (36 kB)formát PDF (36,5 kB)
Zápisnica - 12. 12. 2002 formát DOC (51,5 kB)formát PDF (43,3 kB)
Zápisnica - 13. 03. 2003 formát DOC (42 kB)formát PDF (37,6 kB)
Zápisnica - 26. 03. 2003 formát DOC (32,5 kB)formát PDF (26,8 kB)
Zápisnica - 23. 04. 2003 formát DOC (43 kB)formát PDF (36,5 kB)
Zápisnica - 21. 05. 2003 formát DOC (40,5 kB)formát PDF (38,4 kB)
Zápisnica - 11. 06. 2003 formát DOC (42 kB)formát PDF (39,5 kB)
Zápisnica - 02. 07. 2003 formát DOC (39 kB)formát PDF (39,5 kB)
Zápisnica - 19. 08. 2003 formát DOC (32 kB)formát PDF (32 kB)
Zápisnica - 03. 09. 2003 formát DOC (35 kB)formát PDF (35 kB)
Zápisnica - 27. 10. 2003 formát DOC (37 kB)formát PDF (36,3 kB)
Zápisnica - 26. 11. 2003 formát DOC (38 kB)formát PDF (36,2 kB)
Zápisnica - 28. 01. 2004 formát DOC (44,5 kB)formát PDF (38,4 kB)
Zápisnica - 19. 2. 2004 formát DOC (40 kB)formát PDF (32,3 kB)
Zápisnica - 05. 04. 2004 formát DOC (48,5 kB)formát PDF (36,7 kB)
Zápisnica - 29. 04. 2004 formát DOC (43,5 kB)formát PDF (30,9 kB)
Zápisnica - 19. 05. 2004 formát DOC (50,5 kB)formát PDF (40,2 kB)
Zápisnica - 16. 06. 2004 formát DOC (49 kB)formát PDF (37,9 kB)
Zápisnica - 21. 09. 2004             formát PDF (18,3 kB)
Zápisnica - 30. 09. 2004             formát PDF (37,7 kB)
Zápisnica - 12. 10. 2004             formát PDF (37,7 kB)
Zápisnica - 26. 11. 2004              formát PDF (37,7 kB)
Zápisnica - 09. 12. 2005              formát PDF (37,7 kB)
Zápisnica - 26. 01. 2005              formát PDF (37,7 kB)
Zápisnica - 16. 02. 2005              formát PDF (37,7 kB)
Zápisnica - 12. 04. 2005              formát PDF (36,52 kB)
Zápisnica - 25. 05. 2005               formát PDF (36,52 kB)
Zápisnica - 15. 06. 2005              formát PDF (36,52 kB)
Zápisnica - 30.08. 2005              formát PDF (36,52 kB)

Komisia zdravotníctva

Predseda komisie: MUDr. Štefan Zelník

Členovia komisie – poslanci

 • m. prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
 • Ing. Peter Drozd
 • Marián Grígeľ
 • MUDr. Rudolf Piták
 • Doc. MUDr. Beáta Sániová, PhD.

Členovia komisie – neposlanci

 • prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
 • Libuša Húleková
 • MUDr. Marián Rusnák
 • MUDr. Alžbeta Smiešna
 • MUDr. Darina Straňánková

Zasadnutia komisie:

Zápisnica - 22. 10. 2002 formát DOC (27 kB)formát PDF (24,01 kB)
Zápisnica - 03. 12. 2002 formát DOC (34,5 kB)formát PDF (36,79 kB)
Zápisnica - 04. 02. 2003 formát DOC (32,5 kB)formát PDF (30,93 kB)
Zápisnica - 01. 04. 2003 formát DOC (37,5 kB)formát PDF (31,53 kB)
Zápisnica - 06. 05. 2003 formát DOC (37,5 kB)formát PDF (30,9 kB)
Zápisnica - 04. 06. 2003 formát DOC (32 kB)formát PDF (28,1 kB)
Zápisnica - 07. 10. 2003 formát DOC (52,5 kB)formát PDF (46,7 kB)
Zápisnica - 04. 11. 2003 formát DOC (82,5 kB)formát PDF (43,8 kB)
Zápisnica - 27. 11. 2003 formát DOC (47,5 kB)formát PDF (42 kB)
Zápisnica - 03. 02. 2004 formát DOC (63,5 kB)formát PDF (44,6 kB)
Zápisnica - 06. 04. 2004 formát DOC (84,5 kB)formát PDF (52,2 kB)
Zápisnica - 08. 06. 2004 formát DOC (62 kB)formát PDF (42 kB)
Zápisnica - 15. 06. 2004 formát DOC (59 kB)formát PDF (47,6 kB)
Zápisnica - 10. 08. 2004 formát DOC (84,5 kB)formát PDF (60,7 kB)
Zápisnica - 28. 09. 2004              formát PDF (60,7 kB)
Zápisnica - 05. 10. 2004              formát PDF (60,7 kB)
Zápisnica - 30. 11. 2004               formát PDF (60,7 kB)
Zápisnica - 25. 01. 2005               formát PDF (60,7 kB)
Zápisnica - 05. 04. 2005               formát PDF (36,52 kB)
Zápisnica - 15. 04. 2005               formát PDF (36,52 kB)
Zápisnica - 13. 06. 2005               formát PDF (36,52 kB)
Zápisnica - 09.08.2005               formát PDF (36,52 kB)
Zápisnica - 20.09. 2005               formát PDF (36,52 kB)
Zápisnica - 11.10. 2005               formát PDF (36,52 kB)

Komisia kultúry

Predseda komisie: PhDr. Milan Gacík

Členovia komisie – poslanci

 • Ing. Ladislav Bevilaqua
 • JUDr. Juraj Čech
 • Ján Kapala
 • Zdenko Kozák
 • MVDr. Ján Kubašek

Členovia komisie – neposlanci

 • Mgr. Štefan Debnár
 • Miroslav Ďurica
 • Pavol Muška, akad. maliar
 • Štefan Pelikán
 • PhDr. Anna Vojčíková

Zasadnutia komisie:

Zápisnica - 22. 03. 2002 formát DOC (45 kB)formát PDF (37,6 kB)
Zápisnica - 28. 06. 2002 formát DOC (36 kB)formát PDF (30,9 kB)
Zápisnica - 13. 09. 2002 formát DOC (42 kB)formát PDF (33,1 kB)
Zápisnica - 25. 10. 2002 formát DOC (52,5 kB)formát PDF (40,1 kB)
Zápisnica - 26. 11. 2002 formát DOC (63 kB)formát PDF (49,3 kB)
Zápisnica - 18. 02. 2003 formát DOC (62,5 kB)formát PDF (43,9 kB)
Zápisnica - 25. 04. 2003 formát DOC (41,5 kB)formát PDF (31,6 kB)
Zápisnica - 11. 06. 2003 formát DOC (72 kB)formát PDF (55 kB)
Zápisnica - 27. 08. 2003 formát DOC (31 kB)formát PDF (26,6 kB)
Zápisnica - 11. 09. 2003 formát DOC (62 kB)formát PDF (49 kB)
Zápisnica - 7.- 8. 10. 2003 formát DOC (68,5 kB)formát PDF (44,6 kB)
Zápisnica - 27. 11. 2003 formát DOC (32 kB)formát PDF (27,2 kB)
Zápisnica - 15. 12. 2003 formát DOC (69 kB)formát PDF (54,1 kB)
Zápisnica - 27. 01. 2004 formát DOC (53,5 kB)formát PDF (40,3 kB)
Zápisnica - 13. 04. 2004 formát DOC (49 kB)formát PDF (38,3 kB)
Zápisnica - 27. 05. 2004 formát DOC (83,5 kB)formát PDF (64,2 kB)
Zápisnica - 09. 06. 2004 formát DOC (42 kB)formát PDF (35,9 kB)
Zápisnica - 05. 08. 2004 formát DOC (46,5 kB)formát PDF (42,7 kB)
Zápisnica - 08. 10. 2004               formát PDF (42,7 kB)
Zápisnica - 29. 11. 2004               formát PDF (42,7 kB)
Zápisnica - 03. 02. 2005               formát PDF (42,7 kB)
Zápisnica - 11. 04. 2005               formát PDF (42,7 kB)
Zápisnica - 13.06. 2005               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 16.08. 2005               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 13.10. 2005               formát PDF (16,5 kB)

Komisia dopravy

Predseda komisie: Ing. Karol Strásky

Členovia komisie – poslanci

 • Marián Cinko
 • Ing. Jozef  Grapa
 • PhDr. Michal Hanko
 • Ing. Ján Kaplík
 • Jozef Straka

Členovia komisie – neposlanci

 • Ing. Jaroslav Lehotský
 • prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.
 • Ing. Jozef Oršuliak
 • Doc. Ing. Pavol Pavlásek, PhD.

Zasadnutia komisie:

Zápisnica - 16. 07. 2002 formát DOC (45 kB)formát PDF (38,6 kB)
Zápisnica - 18. 03. 2003 formát DOC (30 kB)formát PDF (25,7 kB)
Zápisnica - 09. 04. 2003 formát DOC (36 kB)formát PDF (34,9 kB)
Zápisnica - 15. 05. 2003 formát DOC (36 kB)formát PDF (29,6 kB)
Zápisnica - 17. 06. 2003 formát DOC (35 kB)formát PDF (29,3 kB)
Zápisnica - 27. 06. 2003 formát DOC (37,5 kB)formát PDF (36,7 kB)
Zápisnica - 18. 11. 2003 formát DOC (74 kB)formát PDF (43 kB)
Zápisnica - 28. 11. 2003 formát DOC (46,5 kB)formát PDF (40,3 kB)
Zápisnica - 27. 01. 2004 formát DOC (49,5 kB)formát PDF (43,5 kB)
Zápisnica - 06. 04. 2004 formát DOC (44,5 kB)formát PDF (37,5 kB)
Zápisnica - 08. 06. 2004 formát DOC (61,5 kB)formát PDF (41,6 kB)
Zápisnica - 10. 08. 2004 formát DOC (54,5 kB)formát PDF (38,6 kB)
Zápisnica - 17. 08. 2004 formát DOC (35 kB)formát PDF (13,7 kB)
Zápisnica - 11. 10. 2004               formát PDF (13,7 kB)
Zápisnica - 02. 12. 2004               formát PDF (13,7 kB)
Zápisnica - 08. 02. 2005               formát PDF (13,7 kB)
Zápisnica - 12. 04. 2005               formát PDF (36,52 kB)
Zápisnica - 15. 06. 2005               formát PDF (36,52 kB)
Zápisnica - 10.10. 2005                formát PDF (36,52 kB)

Komisia pre podnikanie a investičný rozvoj

Predseda komisie: Ing. Štefan Pieš

Členovia komisie – poslanci

 • Ing. Peter Drozd
 • Ing. Bc. Milan Očko
 • Ing. Ján Kubek
 • Miroslav Kučera
 • Ing. Ján Slota

Členovia komisie – neposlanci

 • Stanislav Dubovský
 • Ing. Dušan Haluška
 • Dušan Hruštinec
 • Mgr. František Stráňava
 • Ing. Dušan Šoška

Zasadnutia komisie:

Zápisnica - 07. 05. 2002 formát DOC (33 kB)formát PDF (34,4 kB)
Zápisnica - 11. 06. 2002 formát DOC (33 kB)formát PDF (34,2 kB)
Zápisnica - 28. 08. 2002 formát DOC (32 kB)formát PDF (28 kB)
Zápisnica - 24. 10. 2002 formát DOC (36,5 kB)formát PDF (29,4 kB)
Zápisnica - 13. 12. 2002 formát DOC (59,5 kB)formát PDF (45,3 kB)
Zápisnica - 27. 03. 2003 formát DOC (36,5 kB)formát PDF (28,5 kB)
Zápisnica - 28. 05. 2003 formát DOC (29 kB)formát PDF (25,4 kB)
Zápisnica - 23. 06. 2003 formát DOC (23,5 kB)formát PDF (20,9 kB)
Zápisnica - 24. 09. 2003 formát DOC (41,5 kB)formát PDF (38,9 kB)
Zápisnica - 23. 10. 2003 formát DOC (39 kB)formát PDF (36,5 kB)
Zápisnica - 27. 11. 2003 formát DOC (45,5 kB)formát PDF (41,9 kB)
Zápisnica - 29. 01. 2004 formát DOC (74 kB)formát PDF (53,9 kB)
Zápisnica - 14. 04. 2004 formát DOC (77,5 kB)formát PDF (61,4 kB)
Zápisnica - 2. 06. 2004 formát DOC (50 kB)formát PDF (43,6 kB)
Zápisnica - 9. 08. 2004 formát DOC (46 kB)formát PDF (39,6 kB)
Zápisnica - 11. 10. 2004              formát PDF (39,6 kB)
Zápisnica - 29. 11. 2004               formát PDF (39,6 kB)
Zápisnica - 07. 02. 2005               formát PDF (13,7 kB)
Zápisnica - 13. 04. 2005               formát PDF (36,52 kB)
Zápisnica - 13. 06. 2005               formát PDF (36,52 kB)
Zápisnica - 15.08. 2005                formát PDF (36,52 kB)
Zápisnica - 13.10. 2005               formát PDF (36,52 kB)

Komisia pre medziobecnú spoluprácu a presun kompetencií zo štátnej správy na samosprávny kraj

Predseda komisie: Ing. Ivan Budiak

Členovia komisie – poslanci

 • Ing. Ľubomír Bernát
 • Ing. Ladislav Bevilaqua
 • Marián Grígeľ
 • Ing. Marián Masnica
 • Viera Tomčíková

Členovia komisie – neposlanci

 • František Broš
 • Michal Janota
 • JUDr. Viliam Kúdelka
 • Ing. Peter Kvačkaj

Zasadnutia komisie:

Zápisnica - 20. 03. 2002 formát DOC (36,5 kB)formát PDF (24,3 kB)
Zápisnica - 24. 04. 2002 formát DOC (35 kB)formát PDF (27,6 kB)
Zápisnica - 07. 03. 2003 formát DOC (25,5 kB)formát PDF (21,6 kB)
Zápisnica - 30. 05. 2003 formát DOC (33,5 kB)formát PDF (31,6 kB)
Zápisnica - 25. 09. 2003 formát DOC (35,5 kB)formát PDF (35,9 kB)
Zápisnica - 28. 11. 2003 formát DOC (30 kB)formát PDF (30,2 kB)
Zápisnica - 19. 01. 2004 formát DOC (40,5 kB)formát PDF (36,6 kB)
Zápisnica - 07. 04. 2004 formát DOC (43 kB)formát PDF (38 kB)
Zápisnica - 12. 10. 2004             formát PDF (38 kB)
Zápisnica - 15.02. 2005              formát PDF (38 kB)
Zápisnica - 10.10. 2005             formát PDF (38 kB)

Komisia v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na svojom 18. zasadnutí 27. októbra 2004 prijalo Uznesenie 29, ktorým zriadilo uvedenú komisiu. 

Členovia komisie:

 • Ing. Jaroslav Hus - za politickú stranu ĽS – HZDS
 • Jozef Straka - za politickú stranu KDH
 • Mgr. Jozef Vilček – za politickú stranu SMER
 • JUDr. Juraj Čech – za nezávislých poslancov - predseda komisie
 • Ing. Jana Svrčková – za politickú strana SDĽ
 • MUDr. Alexander Slafkovský – za politickú stranu DS
 • m. prof. MUDr. Katarína Adamicová – za politickú stranu SDKÚ
 • Ing. Jozef Grapa – za politickú stranu HZD
 • Marián Grígeľ – za politickú stranu PSNS

Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.02.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky