Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny a Centrum pre podporu rodiny

 

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny 

Centrum pre podporu rodiny

 

Sú to 2 nástroje komplexnej pomoci jednotlivcom a rodinám, ktoré sa v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej udalosti nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí. Pomoc rodinám a jednotlivcom môže byť poskytovaná aj pri znížení pracovnej schopnosti živiteľa rodiny.

Nadácia svojimi zdrojmi získanými z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja bude za transparentných podmienok darcom podpory pre rodiny a jednotlivcov a bude získavať ďalšie finančné zdroje zo súkromných i verejných zdrojov.

Centrum pre podporu rodiny je pracoviskom prevencie patologických javov a  krízy v rodine, pôsobí ako poradenské centrum a centrum konkrétnej pomoci jednotlivcom a rodinám v regióne.

Sídlo Nadácie a Centra sa pripravuje v priestoroch Považskej galérie na prízemí.

 

Kontakt: 
PhDr. Gabriela Podolanová
e-mail: nadacia@zilinskazupa.sk   
tel.: 041 - 5032246

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.11.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky