Lekárne v Žilinskom kraji - pohotovosť

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva v Žiline v zmysle § 135 ods. (1) písm. d) zákona NR SR č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizuje a nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby vo verejných lekárňach pre jednotlivé okresy nasledovne:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky