Stredoškolský podnikateľský zámer

Realizácia schémy ocenenia „Stredoškolských podnikateľský zámer“ má za cieľ motivovať študentov stredných škôl a podporiť ich záujem o podnikanie, prípadné samo zamestnanie a súčasne aj oceniť iniciatívu a kreativitu mladých ľudí v tejto oblasti.

Ocenenie je určené študentom stredných škôl so sídlom na území Žilinského samosprávneho kraja a predmetom súťaže je vytvorenie vlastného podnikateľského zámeru v ľubovoľnej oblasti.

Prihlásené podnikateľské zámery hodnotí 5 členná odborná porota s dôrazom na:

  • originalitu podnikateľského zámeru,
  • realizovateľnosť zámeru,
  • trhové šance a udržateľnosť zámeru,
  • inovačný potenciál zámeru,
  • kvalitu spracovania zámeru (stručnosť, prehľadnosť, zrozumiteľnosť).

V rámci ocenenia budú každoročne odmeňované tri najlepšie vyhodnotené stredoškolské podnikateľské zámery.

Realizácia schémy ocenenia je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2007 - 2013, a sleduje plnenie cieľov definovaných najmä v oblasti Ľudské zdroje a v oblasti Poznatková ekonomika.

Dokumenty:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.07.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky