Inovácia Žilinského kraja

Inovácia Žilinského kraja 2021 – hľadáme inovátorov!

Základnou myšlienkou inovačného ocenenia je podporiť inovačné aktivity v našom kraji, verejne oceniť inovatívnych lídrov v regióne a stimulovať ich tak k ďalším inovatívnym riešeniam a postupom.

V rámci 14. ročníka inovačného ocenenia, Žilinský samosprávny kraj opäť ocení úspešné inovatívne malé a stredné podniky a inovatívnych aktérov regionálneho rozvoja zo Žilinského kraja.

Inovačné ocenenie bude aj v tomto ročníku udeľované v dvoch kategóriách:
1. kategória „Malé a stredné podniky“,
2. kategória „Regionálny rozvoj“.

Možnosť účasti je teritoriálne ohraničená na územie Žilinského kraja.

Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 15. decembra 2021.

Víťazi v oboch kategóriách, ktorí budú vyhlásení verejne, napr. na podujatí Inovačný rozvoj regiónov 2021, získajú ocenenie vo forme plakety a finančnú odmenu.

Viac informácií o podmienkach účasti a možnosti prihlásenia sa nájdete v priložených materiáloch Podmienky účasti na inovačnom ocenení pre obe vyhlásené kategórie.

Súvisiace dokumenty:Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.03.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky