Považské múzeum

Budatínsky zámok

 

VZNIK: 1942

O MÚZEU:

 • má krajskú metodickú pôsobnosť v rámci múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
 • je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť drotárstva a dejín dopravy na Slovensku
 • na základe prieskumu a vedeckého výskumu spracováva vývoj prírody a spoločnosti najmä severozápadného Považia
 • je to jediné špecializované drotárske múzeum na svete
 • ako jediné drotárske múzeum na svete sa venuje komplexným dejinám tohto remesla s rôznymi formami výstupu – konferencie, semináre, podujatia, prezentácie, výstavy
 • usporadúva medzinárodné prezentácie drotárskeho remesla – zahraničné výstavy, veľtrhy a podujatia prezentujúce a propagujúce slovenské drotárstvo
 • súčasťou múzea je vedecká knižnica
 • v súčasnosti múzeum spravuje viac ako 130 000 kusov zbierkových predmetov
 • od roku 1990 múzeum organizuje zahraničné podujatia, najmä z oblasti drotárstva
 • vlastní najstarší všeobecne vlastivedný zborník Považia na Slovensku, ktorý je tribúnou odborných poznatkov pre náš región; jedinú edičnú radu na svete, ktorá sa systematicky venuje prezentácii a propagácii slovenského drotárstva
 • komplexne dokumentuje a skúma prírodu regiónu s rôznymi formami výstupu – zbierkotvorná oblasť, články, publikácie a pod.
 • vydáva biografie – edičná rada jediná svojho druhu na severozápadnom Slovensku, ktorá mapuje významné osobnosti a odborníkov z oblasti prírodných, spoločenských a muzeálnych vied v regióne
 • organizuje festival drotárstva – svetovo jedinečné podujatie sústreďujúce všetkých záujemcov o drotárstvo z domova i zo zahraničia
 • múzeum je priekopníkom virtuálneho spracovania múzejnej problematiky na Slovensku
 • realizuje projekty: Múzejná štvrť Trojbrežie – ojedinelý projekt v krajinách Višegradskej štvorky a komplexnej múzejnej prezentácie, ktorý sleduje najmodernejšie svetové tendencie s pridaním našich regionálnych špecifík; Drotárska databanka – jediný projekt na svete tvoriaci centrálny Server s komplexnými informáciami o drotárstve; projekt CHIRON INTERREG IIIB CADCES, ktorý sa zaoberá kultúrnym turizmom v kraji a propagáciou kultúrneho dedičstva

PREVÁDZKY A EXPOZÍCIE MÚZEA:

 • Budatínsky hrad
 • Čičmany – stále expozície: Zo života a práce čičmianskeho ľudu, Z rodinného zvykoslovia, Ľudové obydlie
 • Hrad Strečno – stále expozície: Dejiny hradu Strečno, Kaplnka hradu Strečno
 • Sobášny palác v Bytči
 • Terchová – stála expozícia: Jánošík a Terchová

Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.04.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky