Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

   

VZNIK: 1955 


O GALÉRII:

 • získala ocenenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súťaži Múzeum roka 2006, v kategórii regionálne, mestské a miestne galérie
 • patrí k najstarším regionálnym galériám na Slovensku (skôr vznikla len Slovenská národná galéria v Bratislave a Východoslovenská galéria Košice) a je najstaršou galériou Žilinského kraja
 • je jedna z najnavštevovanejších galérií na Slovensku
 • má pôsobnosť v regióne, ku ktorému sa viaže život a dielo mnohých celoslovensky významných osobností výtvarného umenia (od stredoveku po súčasnosť)
 • má najväčšiu špecializovanú výstavnú sieň na Slovensku
 • v galérii je stála expozícia – prierez slovenského výtvarného umenia od gotiky po barok s dôrazom na región severného Slovenska, reprezentatívna zbierka umenia 19. storočia a zbierka umenia 1. pol. 20. storočia v rámci Slovenska
 • vlastní najväčšiu zbierku diel Petra Michala Bohúňa, jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov 19. storočia, prezentovanú v stálej expozícii
 • vlastní najväčšiu zbierku diel Kolomana Sokola na Slovensku, jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov 20. storočia, prezentovanú v stálej expozícii
 • realizuje vlastný reštaurátorský výskum a plošné ošetrenie zbierkového fondu
 • rozširuje ponuky služieb návštevníkom, zvyšuje komfort – projekt budovania priateľskej galérie
 • aktívne pracuje s umeleckou tradíciou a potenciálom regiónu, ktoré sú významné v celoslovenskom kontexte
 • aktívne vyhľadáva a mapuje tvorbu mladých umelcov spätých s regiónom Liptova – vytvára databázu umelcov a poskytuje priestor na prezentáciu
 • pravidelne vystavuje v zahraničí
 • má vybudovanú dlhoročnú tradíciu kultúrno-vzdelávacích aktivít a práce s deťmi a verejnosťou

PREVÁDZKY A EXPOZÍCIE GALÉRIE:  

 • Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši – stále expozície: Staré umenie, Slovenské výtvarné umenie 19. storočia, Slovenské výtvarné umenie 20. storočia
 • Galéria Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši – stála expozícia diel Kolomana Sokola
 • Dom Jana Hálu vo Važci – Važecká drevenica

Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.05.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky