Krajská knižnica v Žiline

 

VZNIK: 15. 10. 1924

O KNIŽNICI:  

 • plní funkciu krajskej knižnice pre regionálne knižnice Žilinského samosprávneho kraja a okresnej knižnice pre okresy Žilina a Bytča, pre ktoré je koordinačným, vzdelávacím, štatistickým, metodickým a odborno-poradenským strediskom,
 • je mestskou verejnou knižnicou pre Mesto Žilina,
 • špecializované pracovisko knižnice – úsek regionálneho výskumu, dokumentov a informácií buduje a sprístupňuje databázu informácií o osobnostiach, udalostiach a dianí v regióne,
 • ako najväčšia regionálna knižnica v Žilinskom kraji poskytuje služby v centrálnej knižnici a šiestich pobočkách na území Mesta Žilina,
 • jej prioritou je poskytovanie kvalitných komplexných knižnično-informačných služieb širokej verejnosti,
 • je úplne debarierizovanou kultúrnou inštitúciou,
 • počas letných mesiacov poskytuje služby letnej čitárne,
 • je regionálnou knižnicou s najväčším fondom knižničných jednotiek, s najvyšším počtom používateľov a výpožičiek v Žilinskom kraji,
 • je najnavštevovanejšou kultúrnou organizáciou v Žilinskom kraji,
 • v roku 2011 bola verejnou knižnicou s najvyšším počtom výpožičiek a návštevníkov na Slovensku,
 • v knižnici bol zriadený prvý verejne prístupný internet pre slabozrakých a nevidiacich v Žilinskom kraji,
 • ako jediná regionálna knižnica v Žilinskom kraji sprístupňuje multiodborovú databázu zahraničných odborných článkov konzorcia Springer Verlag,
 • je jednou zo šiestich knižníc na Slovensku, kde British council v Bratislave zriadil Britské centrum na podporu výučby a štúdia anglického jazyka a súčasnej britskej literatúry,
 • sprístupňuje literatúru v poľskom, českom, anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom a ruskom jazyku,
 • jej zahraničnými partnerskými inštitúciami sú Knihovna města Ostravy a Knihovna Kroměřížska, v rámci Euroregiónu Beskydy spolupracuje s Ksiaznicou Beskidzkou v Bielsku-Bialej a Městskou knihovnou vo Frýdku-Místku,
 • je partnerom Slovenskej obchodnej priemyselnej komory – Žilinskej regionálnej komory a kontaktným miestom Úradu priemyselného vlastníctva SR,
 • je členom dobrovoľného záujmového združenia knižníc – Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov,
 • Krajská knižnica v Žiline získala ocenenie Slovenskej asociácie knižníc za aktívnu činnosť knižnice v roku 2005,
 • Krajská knižnica v Žiline získala za vybudovanie Literárneho parčíka najvyššie ocenenie nadácie VOKA (Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity) za prínos
  pre komunitný rozvoj.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.05.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky