Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Odbor kultúry

Je určený len pre subjekty v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a k ich prehliadaniu je potrebné prihlásiť sa zadaním mena a hesla. Na neverejnom portáli sú publikované metodické pokyny, usmernenia, interné predpisy a smernice určené riaditeľom subjektov v pôsobnosti ŽSK.

Neverejný portál sprístupnený !!!


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky