Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

odbor dopravy

Kontakt - zamestnanci odboru


Dopravná infraštruktúra - cesty II. a III. triedy 


Dopravná obslužnosť - verejná osobná doprava

 
Dráhy

Elektronické služby:

 

 

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.10.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky