Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Životopis

Peter Weber

 

 

 • Meno a priezvisko: Ing. Peter Weber
 • Rok narodenia: 1976
 • Národnosť: slovenská
 • Trvalé bydlisko: Bytča

Vzdelanie: 

 • 1994 - 1999 - Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, odbor: cestné staviteľstvo
 • 1990 - 1994 - Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline, odbor: pozemné staviteľstvo

Profesionálna kariéra:

 • 2018 - súčasnosť - podpredseda Žilinského samosprávneho kraja
 • 2016 - súčasnosť - Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o., člen správnej rady
 • 2014 - súčasnosť - poslanec Mestského zastupiteľstva v Bytči a člen mestskej rady
 • 2009 - súčasnosť - Ingsteel spol. s r.o.
 • 2007 - 2009 - Agentúra AMP
 • 2006 - 2010 - poslanec Mestského zastupiteľstva v Bytči a člen mestskej rady
 • 2005 - súčasnosť - poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, člen Finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
 • 2005 - 2008 - predseda Finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
 • 2004 - 2006 - Krajský školský úrad v Žiline, prednosta, štatutárny zástupca  
 • 2003 - Okresný úrad v Bytči, prednosta, štatutárny zástupca 
 • 2001 - 2003 - Kontrakting, a.s. 
 • 2000 - 2001 - VÁHOSTAV, a.s.
 • 1999 - MABO PREFABBRICATI S.p.A., Bibbiena , Taliansko, stáž 

Doplňujúce vzdelanie:

 • 2006 - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Posilnenie regionálnych a lokálnych kapacít pre riadenie a realizáciu pomoci zo štrukturálnych fondov (osvedčenie)
 • 2005 - Inštitút pre verejnú správu, Protokol a spoločenská etiketa
 • 2004 - 2006 - Žilinská univerzita v Žiline, doplňujúce pedagogické štúdium
 • 2003 - Inštitút pre verejnú správu, Adaptačné prípravne vzdelávanie riadiaceho zamestnanca vo verejnej správe

Zaujímavosti: 

 • ovláda anglický jazyk na úrovni TELC - B1, pasívne nemecký jazyk
 • odborná spôsobilosť v oblasti verejného obstarávania
 • záujmy: cestovanie, spoločenské dianie, šport, vzdelávanie


Aktualizované: 14. 2. 2018


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky