Životopis

Milan Laurenčík

 

 

 • Meno a priezvisko: Ing. Milan Laurenčík 
 • Rok narodenia: 1958
 • Národnosť: slovenská
 • Trvalé bydlisko: Terchová

Vzdelávanie:

 • 1987 - 1988 - Vysoká škola technická v Bratislave, odbor: projektovanie robotizovaných výrobných systémov, postgraduálne štúdium
 • 1978 - 1983 - Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, odbor: oznamovacia a zabezpečovacia technika v doprave a spojoch
 • 1974 - 1978 - Gymnázium Horný Val v Žiline

Profesionálna kariéra:

 • 2020 - súčasnosť - podpredseda NR SR, člen Osobitného kontrolného výboru NR SR pre kontrolu činnosti NBÚ a člen Zahraničného výboru NR SR
 • 2019 - 2020 - predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR pre kontrolnú činnosť NBÚ
 • 2018 - súčasnosť - podpredseda Žilinského samosprávneho kraja
 • 2017 - súčasnosť - poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, predseda Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
 • 2016 - 2020 - poslanec NR SR, člen a overovateľ Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť
 • 2016 - 2019 - člen Osobitného kontrolného výboru NRSR pre kontrolu činnosti NBÚ
 • 2014 - 2016 - starosta obce Terchová
 • 2012 - 2014 - KODAS Žilina s.r.o., konateľ
 • 2010 - 2012 - poslanec NR SR, člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a člen Osobitného kontrolného výboru NR SR pre kontrolu činnosti NBÚ
 • 2000 -  2010 - KODAS Žilina s.r.o., konateľ
 • 1996 - 2010 - KODAS Consulting, s.r.o., konateľ
 • 1991 - 2010 - KODAS v.o.s., člen predstavenstva
 • 1987 - 1991 - ZŤS UTAR Bratislava, samostatný výskumno-vývojový pracovník
 • 1983 - 1987 - Datasystém k.u.o, závod Žilina, výskumno-vývojový pracovník

Zaujímavosti:

 • ovláda aktívne ruský jazyk, pasívne anglický jazyk
 • vodičský preukaz A,B,C,T


Aktualizované: 14. 2. 2018


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.05.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky