Výzva IROP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 26.03.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65. 

Výzva je dostupná TU

 

  


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.03.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky