Informácia o zverejnení aktualizácií k výzvam IROP - 22. september 2017

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes, t.j. 22. septembra 2017, bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č.4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.

Dokument je dostupný na adrese:
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.09.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky