PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2007 - 2013 - Regionálny operačný program

Snahou Žilinského samosprávneho kraja je čo najefektívnejšie napomôcť splneniu cieľov stanovených v Regionálnom operačnom programe na roky 2007-2013. Za tým účelom vytvoril Žilinský samosprávny kraj na základe Uznesenia Zastupiteľstva ŽSK č. 14 zo dňa 14. mája 2007 Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre ROP (SO/RO pre ROP) s dvomi samostatnými oddeleniami:

  • oddelenie implementácie projektov,
  • oddelenie financovania a kontroly projektov.

 

Odbor SO/RO pre ROP kompetenčne spadá pod predsedu ŽSK. Dňa 17.6.2008 bolo podpísané ministrom výstavby a regionálneho rozvoja a predsedom ŽSK Splnomocnenie o delegovaní právomoci riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod riadicim orgánom.

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky