Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020

 

Európska komisia schválila Partnerskú dohodu na roky 2014 - 2020 

Dňa 20.6.2014 Európska komisia prijala Partnerskú dohodu SR o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme  15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov. Prioritou SR je dopravná infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých a stredných podnikov, ochrana životného prostredia, digitálna agenda, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. Nemenej dôležité budú investície do zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho začlenenia a do zvýšenia efektívnosti verejnej správy.  

Finálna verzia Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 schválená EK


AKTUALITA:

Dňa 13. 5. 2014 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie so zástupcami Európskej komisie k zaslaným oficiálnym pripomienkam Európskej komisie k návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020.

Zápis z uvedeného rokovania zástupcov SR a EK k návrhu Partnerskej dohody je zverejnený na web stránke www.nsrr.sk v časti: „Programové obdobie 2014-2020“. Pripomienky Európskej komisie k návrhu Partnerskej dohody SR sú k dispozícii TU.

Finálna verzia Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 bola Európskej komisii zaslaná na schválenie dňa 12.6.2014.


PARTNERSKÁ DOHODA:

Diskusie k budúcej podobe politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 prebiehajú od roku 2007. Prvé legislatívne návrhy pre politiku súdržnosti EÚ po roku 2013 zverejnila Európska komisia 

v októbri 2011. Hlavným negociátorom za SR pri príprave legislatívnych a strategických dokumentov EÚ a SR pre politiku súdržnosti po roku 2013 je Úrad vlády SR v  spolupráci s Ministerstvom financií SR (pre agendu finančného riadenia a auditu). V septembri 2012 bol predstavený 1. návrh hlavného strategického dokumentu na využívanie fondov Spoločného strategického rámca v programovom období 2014-2020 s názvom „Partnerská dohoda“. V januári 2013 sa začali so zástupcami Európskej komisie neformálne vyjednávania k príprave Partnerskej dohody a k jednotlivým operačným programom Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020. Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020 bola v čase od 22.1.2014 do 4.2.2014 predmetom medzirezortného pripomienkového konania. 
Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020, ako hlavný strategický dokument na využívanie fondov Spoločného strategického rámca v programovom období 2014-2020, bola schválená Vládou SR jej uznesením č. 65/2014 z 12. februára 2014. V súčasnosti je predložená Európskej komisii na proces formálneho schvaľovania. 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.09.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky