Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020

 

Európska komisia schválila Partnerskú dohodu na roky 2014 - 2020 

Dňa 20.6.2014 Európska komisia prijala Partnerskú dohodu SR o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme  15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov. Prioritou SR je dopravná infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých a stredných podnikov, ochrana životného prostredia, digitálna agenda, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. Nemenej dôležité budú investície do zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho začlenenia a do zvýšenia efektívnosti verejnej správy.  

Finálna verzia Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 schválená EK


AKTUALITA:

Dňa 13. 5. 2014 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie so zástupcami Európskej komisie k zaslaným oficiálnym pripomienkam Európskej komisie k návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020.

Zápis z uvedeného rokovania zástupcov SR a EK k návrhu Partnerskej dohody je zverejnený na web stránke www.nsrr.sk v časti: „Programové obdobie 2014-2020“. Pripomienky Európskej komisie k návrhu Partnerskej dohody SR sú k dispozícii TU.

Finálna verzia Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 bola Európskej komisii zaslaná na schválenie dňa 12.6.2014.


PARTNERSKÁ DOHODA:

Diskusie k budúcej podobe politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 prebiehajú od roku 2007. Prvé legislatívne návrhy pre politiku súdržnosti EÚ po roku 2013 zverejnila Európska komisia 

v októbri 2011. Hlavným negociátorom za SR pri príprave legislatívnych a strategických dokumentov EÚ a SR pre politiku súdržnosti po roku 2013 je Úrad vlády SR v  spolupráci s Ministerstvom financií SR (pre agendu finančného riadenia a auditu). V septembri 2012 bol predstavený 1. návrh hlavného strategického dokumentu na využívanie fondov Spoločného strategického rámca v programovom období 2014-2020 s názvom „Partnerská dohoda“. V januári 2013 sa začali so zástupcami Európskej komisie neformálne vyjednávania k príprave Partnerskej dohody a k jednotlivým operačným programom Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020. Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020 bola v čase od 22.1.2014 do 4.2.2014 predmetom medzirezortného pripomienkového konania. 
Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020, ako hlavný strategický dokument na využívanie fondov Spoločného strategického rámca v programovom období 2014-2020, bola schválená Vládou SR jej uznesením č. 65/2014 z 12. februára 2014. V súčasnosti je predložená Európskej komisii na proces formálneho schvaľovania. 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.09.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky