Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Pozvánka na workshop - výzvy IROP

Pozvánka na workshop – výzvy IROP

Vážené dámy a vážení páni,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno - poradenským centrom pre EŠIF NSK si Vás dovoľuje pozvať na workshopy, ktorých cieľom bude prezentácia a praktické vysvetlenie nasledovných výziev:

  • Výzva v rámci ŠC 2.2.1 - Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9.

Miesto: Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01, Kongresová sála - kapacita 220 osôb
Dátum: 04.september 2018
Čas: 13:00 hod

  • Výzva v rámci ŠC 2.1.1 - Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

Miesto: Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01, Kongresová sála - kapacita 220 osôb
Dátum: 04.september 2018
Čas: 09:00 hod

V prípade záujmu o uvedené workshopy, si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie menného zoznamu nominovaných osôb, s uvedením konkrétneho workshopu, ktorého sa plánujete zúčastniť, na mailovú adresu najneskôr do 28.08.2018 do 12:00 hod v tvare: 
- Meno
- Organizácia
- Mailový kontakt


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky