Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Kontakt na Riadiaci orgán pre IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja / Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja
Račianska 153/A
P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33
Slovenská republika 
www.land.gov.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky