Informácia o zverejnení aktualizácií k výzvam IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že 21.05.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

· Aktualizácia č.6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

· Aktualizácia č.6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Dokumenty sú k dispozícii na webových linkoch:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12899
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12900


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.05.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky