Informácia o zverejnení aktualizácie k výzve IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.08.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č.1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

Dokument je dostupný na adrese:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13314


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky