Informácia o zverejnení aktualizácie k výzve IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 4.10.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13.

Informácia je dostupná na adrese: 
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13439


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky