Aktualizácia výzvy IROP – materské školy

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19.07.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67. 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.07.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky