ZVLÁDNIME TO SPOLU

Od svojho vzniku pomohla krajská Nadácia pre podporu rodiny ŽSK niekoľkým desiatkam rodín a jednotlivcov, ktorí sa ocitli v núdzi. Okrem finančnej pomoci na preklenutie ťažkého obdobia pomáha aj po odbornej stránke, zabezpečuje nevyhnutné sociálne, právne aj psychologické poradenstvo. 
Dopyt po jej službách je v časoch pandémie ešte naliehavejší. Mnohé rodiny prišli o príjem, rizikovou skupinou sú osamelé matky s deťmi, ktoré pracujú za minimálnu alebo veľmi nízku mzdu a teraz museli ísť na OČR, prípadne stratili zamestnanie.

Nadácia pracuje s vlastnými zdrojmi, príspevkom zo Žilinského samosprávneho kraja a časť financií má od sponzorov. Zdroje sú však obmedzené. Pomôcť môžete aj Vy. Od 1. mája je vyhlásená verejná zbierka pod registračným číslom SVS-OVS2-2020/013135-002.

Ľubovoľný príspevok môžete poslať na číslo účtu: SK05 0900 000 0051 5416 9506​

Vyzbierané financie pôjdu na pomoc ľuďom, ktorých životy zasiahla pandémia, či nepriazeň osudu.

Ďakujeme, že pomáhate.

Kontakt:

PhDr. Gabriela Podolanová

e-mail: nadacia@zilinskazupa.sk
mobil:
+421 948 386 342

Rodinné centrum pomoci
Mgr. Zuzana Košťalová
Mobil:
+421 948 911 223


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.05.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky