Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Nadácia ŽSK a Rodinné centrum pomoci

 

Sú to 2 nástroje komplexnej pomoci jednotlivcom a rodinám, ktoré sa v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej udalosti nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí. Pomoc rodinám a jednotlivcom môže byť poskytovaná aj pri znížení pracovnej schopnosti živiteľa rodiny. Nadácia svojimi zdrojmi získanými z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja bude za transparentných podmienok darcom podpory pre rodiny a jednotlivcov a bude získavať ďalšie finančné zdroje zo súkromných i verejných zdrojov. Rodinné centrum pomoci je pracoviskom prevencie patologických javov a  krízy v rodine, pôsobí ako poradenské centrum a centrum konkrétnej pomoci jednotlivcom a rodinám v regióne. Nadácia ŽSK pre podporu rodiny a Rodinné centrum pomoci sídli od 15. februára 2019 na adrese:

Považská galéria umenia
Ul.Republiky 1
010 01 Žilina

Kontakt:
PhDr. Gabriela Podolanová
e-mail: nadacia@zilinskazupa.sk
mobil: +421 948 386 342
Rodinné centrum pomoci
Mgr. Zuzana Košťalová
Mobil:
+421 948 911 223

Právna forma: nadácia
IČO: 51844508

Č.účtu: IBAN SK 84 0900 0000 0051 4825 9038

Verejná zbierka: rozhodnutie MV SR č. 000 -2019/007490
Číslo osobitného účtu SK05 0900 0000 0051 5416 9506

Ďakujeme za  podporu jednotlivcov a rodín v ťažkej situácii

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.08.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky