Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Nadácia ŽSK a Rodinné centrum pomoci

 

Sú to 2 nástroje komplexnej pomoci jednotlivcom a rodinám, ktoré sa v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej udalosti nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí. Pomoc rodinám a jednotlivcom môže byť poskytovaná aj pri znížení pracovnej schopnosti živiteľa rodiny. Nadácia svojimi zdrojmi získanými z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja bude za transparentných podmienok darcom podpory pre rodiny a jednotlivcov a bude získavať ďalšie finančné zdroje zo súkromných i verejných zdrojov. Rodinné centrum pomoci je pracoviskom prevencie patologických javov a  krízy v rodine, pôsobí ako poradenské centrum a centrum konkrétnej pomoci jednotlivcom a rodinám v regióne. Nadácia ŽSK pre podporu rodiny a Rodinné centrum pomoci sídli od 15. februára 2019 na adrese:

Považská galéria umenia
Ul.Republiky 1
010 01 Žilina

Kontakt:
PhDr. Gabriela Podolanová
e-mail: nadacia@zilinskazupa.sk
mobil: +421 948 386 342
Rodinné centrum pomoci
Mgr. Zuzana Grupáčová
Mobil:
+421 948 911 223

Právna forma: nadácia
IČO: 51844508

Č.účtu: IBAN SK 84 0900 0000 0051 4825 9038

Verejná zbierka: rozhodnutie MV SR č. 000 -2019/007490
Číslo osobitného účtu SK05 0900 0000 0051 5416 9506

Ďakujeme za  podporu jednotlivcov a rodín v ťažkej situácii

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky