PHSR ŽSK 2021+ a Územná stratégia

 

 

Návrh základného strategického nastavenia Integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja (IUS)

- Návrh vychádza zo stratégie stanovenej v PHSR ŽSK 2014-2020, z procesu hodnotenia jeho plnenia a aktuálnych strategických a koncepčných dokumentov samosprávneho kraja.

- Významným vstupom boli výsledky procesu mapovania prioritných tém v rámci regiónov kraja a jeho vyhodnotenie frekvenčnou analýzou. Do tohto procesu boli prostredníctvom dotazníka zapojení partneri z územia kraja.

- Predkladaný materiál slúži pre získanie širšej spätnej väzby z územia k takto nastavenému strategickému rámcu, pričom tento bude následne preverený v procese spracovania IUS / PHSR ŽSK 2021+, kde bude zhodnotená aj získaná spätná väzba.

- Návrh je dostupný TU 

- Návrh Vstupnej správy IUS Žilinského kraja dostupný TU

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.10.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky