Program Interreg Poľsko-Slovensko

Film o cezhraničnej spolupráci v rámci Interreg a publikácia

 Program Interreg 30 rokov v Európe a 16 rokov v Poľsku úspešne podporuje cezhraničnú spoluprácu medzi ľuďmi. Programy Interreg uľahčujú spoločné riešenie problémov, výmenu poznatkov a nadväzovanie medzinárodných partnerstiev.  

Predstavujeme Vám film o cezhraničnej spolupráci v rámci Interreg a publikáciu „15 rokov programov Interreg v Poľsku“. Dúfame, že predstavené výsledky projektov budú predstavovať inšpiráciu a motiváciu k príprave projektu v rámci programu cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v rokoch 2021-2027.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.12.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky