Symboly kraja

 Erb Žilinského samosprávneho krajaVlajka Žilinského samosprávneho kraja Pečať Žilinského samosprávneho kraja

Symboly Žilinského samosprávneho kraja, ktorými sú erb, vlajka a pečať boli prijaté uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja dňa 27. marca 2002 č.5/2002, pričom ich podrobný opis a použitie je rozpracované vo VZN č.3/2004 - úplné znenie, ktoré bolo schválené zastupiteľstvom ŽSK dňa 20.4.2004.

Vzhľadom na to, že symboly Žilinského samosprávneho kraja spĺňajú všetky historické, heraldické a výtvarné kritéria, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky súhlasilo s ich zápisom do Heraldického registra Slovenskej republiky.

 

Erb Žilinského samosprávneho kraja

ERB ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Žilinský samosprávny kraj sa rozkladá na časti územia historickej Trenčianskej stolice, ktorej súčasťou bol kedysi aj región Žiliny a Kysúc a na území historickej Liptovskej stolice, Turčianskej stolice a Oravskej stolice, preto je členený na štyri polia čerpajúce z erbov historických vyšších samosprávnych celkov.

V prvom poli je dvojitý kríž z erbu Žiliny, pochádzajúceho z 13.storočia. Na odlíšenie od mestského erbu je toto znamenie sprevádzané dvoma jedľovými vetvičkami. Tento motív, ktorý sa vyskytuje vo viacerých starých obecných pečatiach, okrem iného aj v najstaršej pečati Čadce z roku 1734, zastupuje región Kysúc. Zlato-zelené sfarbenie má svoj pôvod v historickom erbe Žiliny. V druhom modrom poli je derivát erbu niekdajšej Liptovskej stolice, udelený roku 1680. V treťom poli heraldický motív troch ruží korení v erbe niekdajšej Turčianskej stolice, udelený jej roku 1709. Vo štvrtom poli je heraldický motív erbu niekdajšej Oravskej stolice udelený v roku 1669.

Podrobný opis erbu:

  • V prvom zelenom poli dvojitý kríž s koreňmi sprevádzaný hore po bokoch dvoma jedľovými ratolesťami – všetko zlaté.
  • V druhom modrom poli zlatou korunou prepásaný strieborný smrek, vyrastajúci zo strieborného skalnatého brala.
  • V treťom modrom poli tri zlatostredé a zlatokališné ruže (2,1), strieborná prevýšená dvoma červenými.
  • Vo štvrtom zelenom poli nad strieborným zvlneným pruhom kráčajúci zlatý medveď v striebornej zbroji.

Farby podľa PANTONE:

  • zelená: 355 C (lesk)
  • žltá: pantone yellow C (lesk)
  • modrá: 287 C (lesk)
  • červená: 186 C (lesk)

(špecifikácia v zmysle vyjadrenia Ministerstva vnútra SR, Heraldický register SR, zo dňa 19.6.2004, č.j. HR 200/s.s./04).

 

Vlajka Žilinského samosprávneho kraja

VLAJKA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Má podobu raz deleného a raz v jednej tretine od žrde štiepeného listu, ktorého polia sú sfarbené žlto – zeleno – modro – červeno. Pomer strán je 3:2

 

Pečať Žilinského samosprávneho kraja

PEČAŤ ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

je okrúhla uprostred s erbom samosprávneho kraja s kruhopisom ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.04.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky