Obchodné verejné súťaže

OVS č. Názov organizácie Druh Termín na podanie žiadosti
OVS č. 2/2021 Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2021/LH prenájom 15.11.2021 12:00

 

OVS č. 010/2021 Zámer na predaj prebytočného majetku a Osobitné obchodné podmienky predaj 25.10.2021 14:00

 

OVS č. 009/2021 Zámer na predaj prebytočného majetku a Osobitné obchodné podmienky predaj 25.10.2021 14:00

 

OVS č. 008/2021 Zámer na predaj prebytočného majetku a Osobitné obchodné podmienky predaj 25.10.2021 14:00

 

OVS č. 007/2021 Zámer na predaj prebytočného majetku a Osobitné obchodné podmienky predaj 25.10.2021 14:00

 

OVS - 5/2021 - KNsP OVS - 5/2021 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov prenájom 20.10.2021 10:00

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky