Zlínsky kraj

názov partnerského regiónu: Zlínsky kraj
štát: Česká republika
centrum regiónu: Zlín
zmluva: Dohoda o spolupráci, 23.9.2005
oblasti spolupráce: hhospodárstvo; regionálny rozvoj,  cestovný ruch; doprava a infraštruktúra; kultúra, odborné vzdelávanie a šport; sociálna starostlivosť; využívanie fondov EÚ

Základné informácie:

Rozloha: 3 963 km2
Počet obyvateľov (2017): 582 970
Hustota zaľudnenia: 148 obyv. / km2
Nezamestnanosť (2017): 3,4 %

Administratívne členenie:

Počet obcí: 304

 

Sídelným mestom kraja je Zlín. Medzi najväčšie mestá patrí Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí.

Na území Zlínskeho kraja existuje 24 mikroregiónov, ktorých základom je dobrovoľná a nevyhnutná spolupráca obcí, ktorá je daná spádovosťou, historickými a súčasnými väzbami a spoločne riešenými problémami.

Zlínsky kraj je gograficky veľmi zaujímavý, pričom je turistickým regiónom 4 oblastí: Kroměřížska - Kroměříž od roku 1998 zapísaný v UNESCO, Vsetínska - zimná a letná turistika, Uhersko-Hradišťská - kraj "slnka a vína", ktorého bohaté dejiny pripomína gotický hrad Buchlov, pútne mesto Velehrad spojené s príchodom Cyrila a Metoda na Moravu, Zlínska - priemyselná oblasť regiónu, kde sa nachádzajú vyhľadávané kúpele Luhačovice. Kraj je pozoruhodný rozmanitosťou svojich prírodných scenérií. Východná Morava je spektrom drsných horských hrebeňov chránenej krajinnej oblasti Beskydy s pôvodnými pralesovými porastami a výskytom vzácnych živočíchov a rastlín. unikátnou flórou je známa biosferická rezervácia UNESCO v Bielych Karpatoch.

Hospodárstvo:

Doterajší priemyselný potenciál kraja je založený na existencii predtým kľúčových strojárenských výrobných podnikov. Značný význam majú závody spracovateľského priemyslu, hlavne obuvnícky, drevospracujúci, kožiarsky, chemický, gumárenský, potravinársky. Najviac ľudí je zamestnaných v týchto oblastiach:
1. priemysel
2. stavebníctvo
3. doprava, skladovanie a spoje
4. obchod, pohostinstvo, ubytovacie služby a opravy motorových vozidiel
5. obchod s nehnuteľnosťami

Poľnohospodárstvo:

Región je možné rozdeliť do dvoch základných častí. Jednu z nich tvoria nížiny prevažne okolo rieky Morava, ktoré ponúkajú vhodné podmienky pre pestovanie náročných poľnohospodárskych plodín, ovocia a zeleniny.
Druhú - horskú oblasť tvoria doposiaľ takmer nedotknuté územia. Horské lúky a pastviny vrátane CHKO Biele Karpaty a Beskydy poskytujú možnosti pre šprecifické formy poľnohospodárskej produkcie napr. pastierstvo a ďalšie aktivity.

Domovská web stránka:  www.kr-zlinsky.cz

Dohoda o medziregionálnej spolupráci
slovenská verzia
česká verzia

Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky