Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Zlínsky kraj

názov partnerského regiónu: Zlínsky kraj
štát: Česká republika
centrum regiónu: Zlín
zmluva: Dohoda o spolupráci, 23.9.2005
oblasti spolupráce: hhospodárstvo; regionálny rozvoj,  cestovný ruch; doprava a infraštruktúra; kultúra, odborné vzdelávanie a šport; sociálna starostlivosť; využívanie fondov EÚ

Základné informácie:

Rozloha: 3 963 km2
Počet obyvateľov (2017): 582 970
Hustota zaľudnenia: 148 obyv. / km2
Nezamestnanosť (2017): 3,4 %

Administratívne členenie:

Počet obcí: 304

 

Sídelným mestom kraja je Zlín. Medzi najväčšie mestá patrí Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí.

Na území Zlínskeho kraja existuje 24 mikroregiónov, ktorých základom je dobrovoľná a nevyhnutná spolupráca obcí, ktorá je daná spádovosťou, historickými a súčasnými väzbami a spoločne riešenými problémami.

Zlínsky kraj je gograficky veľmi zaujímavý, pričom je turistickým regiónom 4 oblastí: Kroměřížska - Kroměříž od roku 1998 zapísaný v UNESCO, Vsetínska - zimná a letná turistika, Uhersko-Hradišťská - kraj "slnka a vína", ktorého bohaté dejiny pripomína gotický hrad Buchlov, pútne mesto Velehrad spojené s príchodom Cyrila a Metoda na Moravu, Zlínska - priemyselná oblasť regiónu, kde sa nachádzajú vyhľadávané kúpele Luhačovice. Kraj je pozoruhodný rozmanitosťou svojich prírodných scenérií. Východná Morava je spektrom drsných horských hrebeňov chránenej krajinnej oblasti Beskydy s pôvodnými pralesovými porastami a výskytom vzácnych živočíchov a rastlín. unikátnou flórou je známa biosferická rezervácia UNESCO v Bielych Karpatoch.

Hospodárstvo:

Doterajší priemyselný potenciál kraja je založený na existencii predtým kľúčových strojárenských výrobných podnikov. Značný význam majú závody spracovateľského priemyslu, hlavne obuvnícky, drevospracujúci, kožiarsky, chemický, gumárenský, potravinársky. Najviac ľudí je zamestnaných v týchto oblastiach:
1. priemysel
2. stavebníctvo
3. doprava, skladovanie a spoje
4. obchod, pohostinstvo, ubytovacie služby a opravy motorových vozidiel
5. obchod s nehnuteľnosťami

Poľnohospodárstvo:

Región je možné rozdeliť do dvoch základných častí. Jednu z nich tvoria nížiny prevažne okolo rieky Morava, ktoré ponúkajú vhodné podmienky pre pestovanie náročných poľnohospodárskych plodín, ovocia a zeleniny.
Druhú - horskú oblasť tvoria doposiaľ takmer nedotknuté územia. Horské lúky a pastviny vrátane CHKO Biele Karpaty a Beskydy poskytujú možnosti pre šprecifické formy poľnohospodárskej produkcie napr. pastierstvo a ďalšie aktivity.

Domovská web stránka:  www.kr-zlinsky.cz

Dohoda o medziregionálnej spolupráci
slovenská verzia
česká verzia

Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky