Sliezske vojvodstvo

názov partnerského regiónu: Sliezske vojvodstvo
štát: Poľsko
centrum regiónu: Katovice
zmluva: Dohoda o spolupráci, 14.11.2002
oblasti spolupráce: hospodárstvo, malé a stredné podnikanie; regionálny rozvoj a územné plánovanie; ochrana životného prostredia; poľnohospodárstvo; doprava a komunikácie; kultúra; šport; turistika a rekreácie; sociálna starostlivosť; odborné vzdelávanie

Základné informácie

Rozloha: 12 333 km2
Počet obyvateľov (2016): 4 564 394
Hustota zaľudnenia: 370 obyv. / km2
Nezamestnanosť (2012): 9,9 %

Administratívne členenie:

Počet obcí: 182
Počet okresov: 22 z toho 3 samostatné mestá


Sídelným mestom vojvodstva sú Katovice. Medzi najväčšie mestá patrí Bielsko-Biala a Czestochowa.

Na území sa nachádza 8 národných parkov (Park Kraj Obrazowy Beskidu Sliezskiego, Beskidu Malego, Orlich Gniazd, Stawki, Cysterskie Kompozycie Krajobrazowe Rud Wielkich, Lasy nad górna Liswarta, fragment Zaleczanskiego Parku Krajobrazowego, Zywiecki Park Krajobrazowy) a 60 prírodných rezervácií. Chránené oblasti zaberajú 20,9 % územia vojvodstva.

Hospodárstvo:

Sliezske vojvodstvo je najidustrializovanejší región v Poľsku. Hospodárstvo bolo doteraz zamerané prevažne na ťažký priemysel. V súčasnosti má rozhodujúci podiel automobilový priemysel zastúpený viacerými svetoznámymi firmami ako Fiat, Opel, Isuzu, Delphi Automotive System, Lear Corporation alebo Timken Company. Na území vojvodstva sa nachádza 63 uhoľných baní, v ktorých sa vytvára 91,2 % predajnej produkcie čierneho uhlia Poľska. Nový imidž regiónu čoraz viac súvisí s rozvojom nových technológií ako s tradičnými odvetviami priemyslu.

Z uzatvorenej dohody vyplýva, že strany si budú vymieňať informácie a realizovať akcie, ktoré sa týkajú oblastí spolupráce a tým podporovať ekonomický, humanitný, duchovný, kultúrny a výchovno-vzdelávací rozvoj. Budú prizývať k spolupráci všetky zainteresované úrovne regionálnej samosprávy, inštitúcie, ekonomické subjekty a spoločnosti, ktoré pôsobia na ich samosprávnom území. 

Domovská web stránka:  www.silesia-region.pl

Dohoda o medziregionálnej spolupráci
slovenská verzia
poľská verzia

Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky