Provincia Zhejiang

Názov partnerského regiónu:

Provincia Zhejiang

Štát:

Čínska ľudová republika

Sídlo regiónu:

Hangzhou

Zmluva:

Dohoda o nadviazaní priateľského výmenného vzťahu, 15.11.2012

Oblasti spolupráce:

cestovný ruch, kultúra, veda a technika, IT, vzdelávanie, doprava, hospodárstvo

Koordinátor:

odbor informácií a zahraničných vzťahov

Základné informácie:

Rozloha:

101 800 km2

Počet obyvateľov (2017):

55 643 841

Hustota zaľudnenia:

550 obyv. / km2

Nezamestnanosť (2015):

2,9 %

Administratívne členenie:

Správna jednotka:

provincia

Sídelným mestom provincie je Hangzhou, ktoré je zároveň najväčším mestom s počtom obyvateľov 8,7 mil. Ekonomické centrum a najviac vyspelá časť provincie leží na severovýchode a je súčasťou hospodárskeho regiónu delty rieky Yangtze. Zahŕňa šesť miest - Hangzhou, Ningbo, Jiaxing, Huzhou, Shaoxing a Zhoushan. V roku 2010 dosiahol HDP 1815 mld. RMB, čo predstavuje 65,5% z celej provincie.
Hospodárstvo:
Zhejiang sa nachádza na popredných miestach v celoštátnom rebríčku podľa dôležitých makroekonomických ukazovateľov - HDP, objem zahraničného obchodu a objem priamych zahraničných investícií. Provincia je štvrtá najväčšia ekonomika Číny, ktorá je orientovaná predovšetkým na export. Patrí jej štvrtá priečka v exporte a šiesta v dovoze. Zhejiang sa profiluje ako celoštátne finančné centrum pre malé a stredné podniky s centrami v mestách Hangzhou, Ningbo a Wenzhou.
Hrubý domáci produkt dosiahol v roku 2010 hodnotu 2,77 biliónov RMB (429 mld. USD) a zvýšil sa oproti 2009 o 11,8%. Provincia je významnou priemyslovou základňou, ktorá sa sústreďuje predovšetkým na elektrotechnický priemysel, strojárstvo, stavebné materiály, chemickú výrobu. Medzi rozhodujúce odvetvie patrí tiež ľahký priemysel (42,7% v roku 2010), ktorému dominuje odevná a textilná výroba (najmä košele, ponožky, kravaty) a potravinárstvo. Ďalej výroba chemických vlákien, dreveného nábytku, hračiek, domácich spotrebičov, papierových a kožených výrobkov.
Tradičné postavenie si uchováva poľnohospodárstvo (najmä ryža, pšenica, čaj, bavlna, juta), potravinárstvo, rybolov a spracovanie hodvábu.
Disponibilný príjem v mestách bol v roku 2010 viac ako dvojnásobný (27 359 RMB) oproti vidieku (11 302 RMB). Príjmy obyvateľov sú tu po Šanghaji a Pekingu tretie najvyššie v krajine.
Z uzatvorenej dohody vyplýva, že strany si budú vymieňať informácie a realizovať akcie, ktoré sa týkajú oblastí spolupráce a tým podporovať ekonomický, humanitný, duchovný, kultúrny a výchovno-vzdelávací rozvoj. Budú prizývať k spolupráci všetky zainteresované úrovne regionálnej samosprávy, inštitúcie, ekonomické subjekty a spoločnosti, ktoré pôsobia na ich samosprávnom území.

Dohoda medzi Žilinským samosprávnym krajom a provinciou Zhejiang o nadviazaní priateľského výmenného vzťahu - 15.11.2012

Reportáž provinčnej televízie o podpise Dohody o spolupráci


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.11.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky