Malopoľské vojvodstvo

názov partnerského regiónu: Malopoľské vojvodstvo
štát: Poľsko
centrum regiónu: Krakov
zmluva: Dohoda o spolupráci, 7.11.2003
oblasti spolupráce: hospodárstvo, malé a stredné podnikanie; regionálny rozvoj a územné plánovanie; ochrana životného prostredia; poľnohospodárstvo; doprava a komunikácie; kultúra; šport; cestovný ruch; sociálna starostlivosť; odborné vzdelávanie

Základné informácie:

Rozloha: 15 182 km2
Počet obyvateľov (2016): 3 376 000
Hustota zaľudnenia: 222 obyv. / km2
Nezamestnanosť (2012): 11,3 %

Administratívne členenie:

Počet obcí: 182
Počet okresov: 22 z toho 3 samostatné mestá

Sídelným mestom vojvodstva je Krakov. Medzi najväčšie mestá patrí aj Tarnov a Nový Sad.

Na území vojvodstva sa nachádza 6 národných parkov (Tatranský, Gorczánski, Babiogórski, Pieniński, Ojcowski a Magurski) a 80 prírodných rezervácií sprístupnených pre návštevníkov.

Hospodárstvo:

Malopoľské vojvodstvo patrí medzi silné hospodárske regióny Poľska. Hrubý domáci produkt regiónu je 53.300 mil. zl., čo ho radí na piate miesto v rámci štátu. Z tohto hľadiska tvorí najdôležitejšiu úlohu tretí sektor so 66,4 %-ným podielom na HDP. Priemysel tvorí 23,4 %, stavebníctvo 7,8 % a najmenší podiel na HDP má primárny sektor (poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov) - okolo 2,4 %.
Priemysel: oceliarsky, elektrotechnický, energetický, chemický, výroba koksu a lepenky.

Z uzatvorenej dohody vyplýva, že strany si budú vymieňať informácie a realizovať akcie, ktoré sa týkajú oblastí spolupráce a tým podporovať ekonomický, humanitný, duchovný, kultúrny a výchovno-vzdelávací rozvoj. Budú prizývať k spolupráci všetky zainteresované úrovne regionálnej samosprávy, inštitúcie, ekonomické subjekty a spoločnosti, ktoré pôsobia na ich samosprávnom území. 

Domovská web stránka:  www.malopolskie.pl

Dohoda o medziregionálnej spolupráci
slovenská verzia
poľská verzia

Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky