Ivanovská oblasť

 Geografické údaje:

Ivanovská oblasť sa nachádza v centre európskej časti Ruskej federácie, 300 km severovýchodne od Moskvy. Je situovaná na priesečníku hlavného dopravného spojenia, spájajúceho moskovský a západný región Ruskej federácie s východnými a severovýchodnými okresmi krajiny.

Ivanovská oblasť je súčasťou Centrálneho federálneho okruhu a na severe hraničí s Kostromskou oblasťou, na juhu s Vladimírskou oblasťou, na západe s Jaroslavľskou oblasťou a na východe s Nižnonovgorodskou oblasťou.

Rozloha: 21 436 km2

Počet obyvateľov (2017): 1 023 170 
 
Pozemkový fond: 2143, 7- tisíc ha

Lesný fond: 806600 ha

Poľnohospodárska pôda: 1075,7- tisíc ha

Najväčšie mestá: Ivanovo 413 100 obyv.; Kinešma 93 500 obyv.; Šuja 60 000 obyv.;

Hustota zaľudnenia: 47,7 obyv./ km2

Nezamestnanosť (2017): 4,8% 

Infraštruktúra:
• cesty 5,317 tisíc. Km
• železničné trasy 614 km
• riečne trasy (Volga): 220 km s východom na Kaspické, Baltické a Biele more
• letisko: prijíma všetky súčasné osobné i nákladné lietadlá so vzletovou hmotnosťou 200 ton

Hrubý regionálny produkt (HRP)
rok 2003 - 36,0 mld. rubľov
rok 2004 – 45,1 mld. rubľov

Štruktúra HRP: 
31% priemysel
35% trhové služby
15% netrhové služby
8% poľ. a lesné hospodárstvo
5% stavebníctvo
5% čisté dane
1% ostatné odvetvia

Podiel na HRP: 
32,5% priemysel
10,9% obchod a služby
10,8% doprava a spoje

Vedúcim odvetvím priemyslu na základe objemu výroby je:
1. textilný priemysel (29,2%);
2. energetika (23,6%);
3. strojárenský a kovospracujúci (20,2%);
4. potravinársky priemysel (17,6%).

Drevospracujúci priemysel a lesohospodárstvo predstavujú iba 3% z celkového objemu výroby.

V Ivanovskej oblasti sa nachádza 3800 malých podnikov a 29 000 individuálnych podnikateľov, z toho 50,6% sa nachádza v meste Ivanovo.

Webová stránka Ivanovskej oblasti: www.ivreg.ru


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.11.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky