Kontakty

Kontakt
Úrad ŽSK
Komenského 48
011 09 Žilina

Telefónne čísla
Informácie: 041 / 50 32 111
Podateľňa:

041 / 50 32 145 (455)


 

Úradné hodiny pre verejnosť
Pondelok: 8:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 11:00
Streda: 8:00 - 16:00
Štvrtok: 8:00 - 11:00
Piatok: nestránkový
deň

Contact for English speaking visitors

 

Kontaktný formulár

*) Označuje povinné pole.

Kontakt na technického prevádzkovateľa

Technickým prevádzkovateľom tohto webového sídla je spoločnosť InterWay, s.r.o..

Technický prevádzkovateľ zodpovedá za technickú prevádzku a programovanie redakčného systému WebJET.

V prípadoch nesprávneho obsahu stránok sa prosím obráťte na správcu obsahu.

Kontakt na správcu obsahu

Správcom obsahu tohto portálu je oddelenie komunikácie Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Správca obsahu zodpovedá za informácie zverejné prostredníctvom tohto portálu. Akékoľvek otázky a pripomienky k zverejnenému obsahu môžete adresovať na:

041 / 50 32 326

Elektronická podateľňa

Úrad Žilinského samosprávneho kraja umožňuje realizovať podanie elektronickými prostriedkami nielen prostredníctvom elektronických formulárov dostupných na online.zilinskazupa.sk alebo www.slovensko.sk, ale aj priamo prostredníctvom informačných systémov žiadateľa na adresu elektronickej podateľne. Pri tejto forme elektronickej komunikácie s Úradom ŽSK je potrebné uviesť nasledovného adresáta správ: ico://sk/37808427.

Elektronická podateľňa Úradu ŽSK prijíma dátové formáty v zmysle Výnosu MF SR z 3. apríla 2014 č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.08.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky