Mladý účastník - celoslovenské kolo

Dňa 22.4.2009 sa konal v Strednej odbornej škole podnikania, Sasinkova ul, Žilina 13. ročník olympiády Mladý účtovník - celoslovenské kolo, ktorú organizuje Slovenská komora autorizovaných účtovníkov v zastúpení Ing. Miroslav Džupinka, CSc v spolupráci s firmou KROS, ktorú zastupoval Mgr. Galdia Jiří.

Súťaže sa zúčastnilo 15 študentov - víťazi regionálnych súťaží . Do olympiády sa zapojilo celkovo 66 škôl a viac ako 2000 študentov. Obsah olympiády zodpovedá učebným osnovám predmetu účtovníctvo. Olympiáda prebieha na účtovnom softvéri OMEGA, ktorý vyvíja spoločnosť KROS. Súťaž prebiehala v aktuálnej mene €. Celkové výsledky budú zverejnené na webovej stránke firmy KROS – www.kros.sk.

Víťazi aj ich pedagógovia, ktorí žiakov pripravovali na súťaž získali hodnotné ceny, ktoré venovala firma KROS. 1. miesto študent - 333 € , učiteľ - 333 €, 2. miesto študent – digitálny fotoaparát, učiteľ – prenosný DVD, 3. miesto študent mp3 prehrávač, učiteľ DVD a všetci ostatní študenti dostali finančnú odmenu 33 €. Prítomná bola aj zástupkyňa firmy METRO Žilina, s ktorou má SOŠP spoluprácu Ing. Zuzana Herková, ktorá tiež ocenila víťazov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.04.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky