Informácia pre žiadateľov zo 7. zasadnutia regionálneho výboru v rámci projektu „FOND MALÝCH PROJEKTŮ“ (zverejnené dňa 21.7.2021)

Dňa 25.6.2021 sa formou virtuálneho on-line zasadnutia uskutočnilo 7. zasadnutie Regionálneho výboru v rámci projektu „Fond malých projektů“, Program INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. Predmetom rokovania bolo schvaľovanie žiadostí o NFP na malé projekty k výzve 7/FMP/11b. Správcovi HCP ŽSK bolo spolu predložených 40 žiadostí o NFP, z ktorých RV FMP schválil 28 malých projektov. Výsledky RV FMP nájdete tu:

Kód výzvy 7/FMP/11b:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.07.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky